2003/1 R O M A                

A MAGYAR MŰVELŐDÉSI INTÉZET ROMA KULTÚRA OSZTÁLYÁNAK
HÍRLEVELE

BÓDI ZSUZSANNA

Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához
Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary

SZÓTÁRAK – NYELVKÖNYVEK / DICTIONARIES, GRAMMAR BOOKS
TANULMÁNYKÖTETEK / VOLUMES OF ESSAYS AND STUDIE
SOROZATOK / SERIES
FOLKLÓR FORRÁSKÖZLÉSEK / FOLKLORE TEXTS
NÉPRAJZI SOROZATOK / SERIES OF ETHNOGRAPHICAL PUBLICATIONS

HANGLEMEZEK – KAZETTÁK / RECORDS, CASSETTES
VIZUÁLIS KULTÚRA / PUBLICATIONS ABOUT VISUAL CULTURE
ISMERETTERJESZTÉS / WORKS OF POPULAR SCIENCE
IRODALOM / LITERATURE

E számunkban ajánló jegyzéket találnak az érdeklődők közösségi és iskolai könyvtárak összeállításához.
A könyvek egy része megvásárolható:
Budapesti Teleki Téka (1088 Budapest, Baross u. 1. Tel. / fax: 267–6996) Letölthető megrendelő
Osiris Könyvesház (1053 Budapest, Veres Pálné u. 4–6. Tel. / Fax: 266–4999, 318–2516 )
Interneten a http://www.etnofon.hu/, http://www.fonorecords.hu/, http://www.konyvkereso.hu/, http://www.kello.hu/, http://www.libri.hu/,  http://www.uhu.hu/, http://www.nekeress.hu/ és
http://www.market.merz.hu/ honlapon található több megvásárolható kiadvány "cigány" keresőszóval.

Fontos lenne, hogy valamennyi megyében meg tudják vásárolni az érdeklődők a folyamatosan megjelenő kiadványokat. Várom azok jelentkezését, akik a könyvek eladására vállalkoznak – szívesen segítséget nyújtok a szerzőkkel és a kiadókkal való kapcsolatfelvételhez.
A könyvek, újságok beszerzésének megkönnyítése érdekében összeállítottam a cigány újságok, valamint a cigány tematikájú könyveket megjelentető kiadók címjegyzékét. A jegyzék honlapunkon a KIADÓK/KÖNYVRENDELÉS címszó alatt található.
Bízom benne, hogy a címlista letölthető megrendelő lapjainak felhasználásával egyszerűbbé válik a gyűjtemények gyarapítása.

Kérjük a szerzőket és a kiadókat, hogy juttassák el cigány témájú kiadványaikat intézményünknek, hogy folyamatosan tájékoztatást adhassunk a megjelenő művekről.
Ugyancsak várom a kiadóktól és az újságoktól a rendeléshez szükséges nyomtatványokat, hogy csatolni tudjam a címlistához.

Bódi Zsuzsanna
Magyar Művelődési Intézet
1011 Budapest, Corvin tér 8.
Tel./fax: 201–5782

 

 

SZÓTÁRAK – NYELVKÖNYVEK / DICTIONARIES, GRAMMAR BOOKS

TANULMÁNYKÖTETEK / VOLUMES OF ESSAYS AND STUDIE

·         SZÉLL János – HODOROGA Péter – KOCSOR Imréné: Roma mesterségek. Szaktudás Kiadó Háza: Budapest, 2001. 91 p., ill.

·         SZEMÁN Józsefné – MOLNÁR Endréné (Szerk.): Gyermek- és családvédelmi szöveggyűjtemény az óvóképző főiskolák hallgatói számára. (2. kiad.) Hajdúböszörményi Wargha István Pedagógiai Főiskola: Hajdúböszörmény, 1996. 242 p.

·         SZEMÁN Józsefné: Útmutató a hátrányos helyzetű cigány gyermekek óvodai neveléséhez. Szerzői kiadás. H. n. 1996. 65 p.

SOROZATOK / SERIES

Tanulmányok a cigány gyermekekkel foglalkozó munkacsoport vizsgálataiból

Sorozatszerkesztő:Várnagy Elemér

 

1.         VÁRNAGY Elemér (Szerk.): A cigányság beilleszkedésének problémaköréből. MTA Nyelvtudományi Intézete – Pécsi Tanárképző Főiskola: Pécs, 1978. 102 p. (Tanulmányok a PTF cigánykutató munkacsoportjának vizsgálataiból, 1.)

2.         PAPP Gyula: Segédanyag beás cigány gyermekek magyar nyelvi kommunikációs készségének fejlesztésére. Pécsi Tanárképző Főiskola, Pécs, 1980. 89 p. (Tanulmányok a cigány gyermekek oktatásával - nevelésével foglalkozó munkacsoport vizsgálataiból, 2.)

3.         RUPPERT Ferencné – VÁRNAGY Elemér: Egy iskolaérettségi vizsgálat néhány adata dél-dunántúli települések beás cigány gyermekeinél. GRABÓCZ Gábor: A beszéd és a szociális helyzet összefüggése. (Összehasonlító felmérés néhány cigány gyemek magyar és cigány nyelvtudásáról. Pécsi Tanárképző Főiskola, Pécs, 1981. 134, 38 p. [12] t. (Tanulmányok a cigány gyermekek oktatásával - nevelésével foglalkozó munkacsoport vizsgálataiból, 3.)

4.         VEKERDI József: A magyar cigány nyelvjárás nyelvtana. Pécsi Tanárképző Főiskola: Pécs, 1981. 105 p. (Tanulmányok a cigány gyermekek oktatásával - nevelésével foglalkozó munkacsoport vizsgálataiból, 4.)

5.         PAPP Gyula: A beás cigányok román nyelvjárása. JPTE Tanárképző Kara, Pécs, 1982. 172 p. (Tanulmányok a cigány gyermekek oktatásával - nevelésével foglalkozó munkacsoport vizsgálataiból, 5.)

6.         PAPP Gyula: Beás-magyar szótár. JPTE Tanárképző Kara: Pécs, 1982. 199 p. (Tanulmányok a cigány gyermekekkel foglalkozó munkacsoport vizsgálataiból, 6.)

7.         VEKERDI József: A magyarországi cigány nyelvjárások szótára. JPTE Tanárképző Kara: Pécs, 1983. 246 p. (Tanulmányok a cigány gyermekekkel foglalkozó munkacsoport vizsgálataiból, 7.)

8.         VÁRNAGY Elemér (Szerk.): Tanulmányok a cigány gyermekekkel foglalkozó munkacsoport vizsgálataiból. JPTE Tanárképző Kara: Pécs, 1984. 114 p., ill. (Tanulmányok a cigány gyermekekkel foglalkozó munkacsoport vizsgálataiból, 8.)

9.         VÁRNAGY Elemér (Szerk.): Tanulmányok a cigány gyermekekkel foglalkozó munkacsoport vizsgálataiból. JPTE Tanárképző Kara: Pécs, 1985. 84 p., ill. (Tanulmányok a cigány gyermekekkel foglalkozó munkacsoport vizsgálataiból, 9.)

10.      VÁRNAGY Elemér (Szerk.): Tanulmányok a romológia köréből, 10. Válogatás a Romológiai Alapismeretek tanfolyam dolgozataiból. JPTE Bölcsészettudományi Kar Pedagógiai Tanszék: Pécs, 1994. 228 p.

Roma módszertani kiadványok
Sorozatszerkesztő: Bódi Zsuzsanna

1.         CHOLI DARÓCZI József – NAGY Gusztáv (Szerk.): Maskar le shiba dukhades. Nyelvek között fájón. (Versek, műfordítások) Magyar Művelődési Intézet: Budapest, 1994. 159 p. Szentandrássy István illusztrációjával.

2.         BÓDI Zsuzsanna: Gyermekélet – táplálkozás cigány közösségekben. Néprajzi gyűjtési útmutatók. Magyar Művelődési Intézet: Budapest, 1995. 56 p. Bibl. p. 35–36., p. 51–56.

3.         BÓDI Zsuzsanna: Gyermekélet – táplálkozás cigány közösségekben. Néprajzi gyűjtési útmutatók. (2. kiadás) Magyar Művelődési Intézet: Budapest, 2002. 54 p.

4.         BÓDI Zsuzsanna: A magyarországi cigányság kultúrája. Válogatott bibliográfia. Magyar Művelődési Intézet: Budapest, 2002. 242 p.

 

Romológiai Közlemények

Sorozatszerkesztő: Várnagy Elemér

 

1.         Romológiai Közlemények I. Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola Romológiai Tanszék: Zsámbék, 1997. karácsony, 74 p.

2.         Romológiai Közlemények II. Cini Biblia. La Biblijake kotora. Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola Romológiai Tanszék: Zsámbék, 1998. pünkösd, 64 p., ill.

Kulturális Antropológiai Cigánytanulmányok
Sorozatszerkesztő: Prónai Csaba

1.         PRÓNAI Csaba: Cigánykutatás és kulturális antropológia. ELTE Btk. Kulturális Antropológiai Tanszéki Szakcsoport – Csokonai V. Mihály Tanítóképző Főiskola Társadalomtudományi és Közművelődési Tanszék: Budapest – Kaposvár, 1995. 191 p.

2.         Leonardo PIASERE: A ciganológusok szerelmei. (Válogatott tanulmányok) ELTE BTK Kulturális Antropológia Szakcsoport: Budapest, 1997. 189 p. Bibl. pp. 167–189.

Kulturális antropológiai tanulmányok
Sorozatszerkesztő: Prónai Csaba

1.         PRÓNAI Csaba (Szerk.): Nyugat-Európa. Válogatás Bernard Formoso, Patrick Williams, Leonardo Piasere tanulmányaiból. Új Mandátum Könyvkiadó: Budapest, 2000. 502 p., ill. Bibl. pp. 477–500.

2.         PRÓNAI Csaba (Szerk.): Olaszország. Válogatás Jane Dick Zatta, Leonardo Piasere, Francesca Manna, Elisabeth Tauber, Paola Trevisan tanulmányaiból. Új Mandátum Könyvkiadó: Budapest, 2002. 459 p. Bibl. pp. 441–459.

Előkészületben:
PRÓNAI Csaba (Szerk.): Cigányok Amerikában. Új Mandátum Könyvkiadó: Budapest, 2002.

Roma Sajtóközpont Könyvek
Sorozatszerkesztő: Bernáth Gábor

1.         PUCZI Béla: Marosvásárhely, 1990: három napig magyar – egy roma a barikád magyar oldaláról.  Roma Sajtóközpont: Budapest, 2000. 72 p., ill.

2.         BERNÁTH Gábor (Szerk.): Porrajmos. Roma Holocaust túlélők emlékeznek. E Roma seron,kon perdal zhuvinde. Recollections of Roma Holocaust survivers. Roma Sajtóközpont: Budapest, 2000. 148 p., ill. Cigány, magyar és angol ny.

3.         BERNÁTH Gábor (Szerk.): Kényszermosdatások a cigánytelepeken. Zor-sila najaripe mashkar e Roma. Forced Bathings in Romani Settlements. (1945–1985) Roma Sajtóközpont: Budapest, 2002. 148 p., ill. Cigány, magyar és angol ny.

Gypsy Studies – Cigány Tanulmányok
Sorozatszerkesztő: Forray R. Katalin

1.         NAGY Pál: Cigányperek Magyarországon. I. Korai perek (1506/1534 – 1715) Pécsi Tudományegyetem BTK Nyelvtudományi Tanszék, Romológia Szeminárium: Pécs, 2000. 72 p.

2.         CSERTI CSAPÓ Tibor: A nemzetközi és hazai kisebbségvédelemről. Pécsi Tudományegyetem BTK Nyelvtudományi Tanszék, Romológia Szeminárium: Pécs, 2000. 58 p.

3.         FORRAY R. Katalin: A kisebbségi oktatáspolitikáról. Pécsi Tudományegyetem BTK Nyelvtudományi Tanszék, Romológia Szeminárium: Pécs, 2000. 86 p.

4.         CSERTI CSAPÓ Tibor (Szerk.): A pályakezdő cigány/roma fiatalok munkaerőpiaci esélyei és a munkanélkülieket segítő nonprofit szervezetek szerepe az esélyek növelésében a Dél-Dunántúlon. Pécsi Tudományegyetem BTK Nyelvtudományi Tanszék, Romológia Szeminárium: Pécs, 2000. 116. p.

5.         CSERTI CSAPÓ Tibor (Szerk.): A romológia a felsõoktatásban és a kutatásban. A PTE BTK Romológia Tanszéke által 2001. február 16–17-én szervezett konferencia előadásai. Pécsi Tudományegyetem BTK Romológia Tanszék: Pécs, 2001 100 p. (Gypsy Studies – Cigány Tanulmányok, 5.)

6.         CSERTI CSAPÓ Tibor (Szerk.): Cigány nyelvek nemzetközi szemináriuma. A PTE BTK Romológia Tanszék által 2001. október 25–26-án szervezett konferencia előadásai. Pécsi Tudományegyetem BTK Romológia Tanszék: Pécs, 2001 86 p. (Gypsy Studies – Cigány Tanulmányok, 6.)

7.         FORRAY R. Katalin, MOHÁCSI Erzsébet (Szerk.): Esélyek és korlátok. A magyarországi cigány közösség az ezredfordulón. Pécsi Tudományegyetem BTK Romológia Tanszék: Pécs, 2002 117 p. (Gypsy Studies – Cigány Tanulmányok, 7.)

8.         APRÓ Antal Zoltán: Szegregáció – Munkaerőpiac – Foglalkoztatási esélyegyenlőség. Pécsi Tudományegyetem BTK Romológia Tanszék: Pécs, 2002. 123 p. (Gypsy Studies – Cigány Tanulmányok, 8.)

9.         NAGY Pál: Cigányperek Magyarországon. II. (1715 – 1758) Pécsi Tudományegyetem BTK Romológia Tanszék: Pécs, 2002. 154 p. (Gypsy Studies – Cigány Tanulmányok, 9.)

10.      CSERTI CSAPÓ Tibor (Szerk.): Friss kutatások a romológia körében. A PTE BTK Romológia Tanszék által 2002. november 15-én szervezett konferencia előadásai. Pécsi Tudományegyetem BTK Romológia Tanszék: Pécs, 2002 158 p. (Gypsy Studies – Cigány Tanulmányok, 10.)

 

WHS – Gypsy Studies – Student

1.         SZEMENYEI Mariann: Mítosz és valóság: megjegyzések a skóciai cigányok történetéhez 1625-ig. PTE BTK Romológia Tanszék: Pécs, 2002.   91 p. (WHS – Gypsy Studies – Student, 1.)
2.         SOMOGYI László: „Az igazi roma hip-hop” – etnicitás és rapzene Magyarországon. PTE BTK Romológia Tanszék: Pécs, 2002.   55 p. (WHS – Gypsy Studies – Student, 2.)
3.         APRÓ Antal Zoltán: A Baranya megyei roma lakosság életkörülményeit javító stratégiai és operatív program. PTE BTK Romológia Tanszék: Pécs, 2002.   187 p. (WHS – Gypsy Studies – Student, 3.)

Interface sorozat
Sorozatszerkesztő: Jean-Pierre Liégeois – Szávai Géza

1.         FINGS, K. – HEUSS, H. – Sparing, F.: Sintik és romák a náci rendszer idején. A “fajelmélettől” a lágerekig. Centre de recherches tsiganes – Pont Kiadó: Budapest, 2001. 117 p. [10], ill.

2.         LACKOVÁ, Ilona: Szerencsés csillagzat alatt születtem… Egy cigányasszony élete Szlovákiában. Centre de recherches tsiganes – Pont Kiadó: Budapest, 2001. 220 p. [10], ill.

3.         KENRICK, Donald – PUXON, Grattan: Cigányok a horogkereszt alatt. Gypsies under the Swastika. Centre de recherches tsiganes – Pont Kiadó: Budapest, 2001. 150 p. ill.

4.         LIÉGEOIS, Jean-Pierre: Romák, cigányok, utazók. Centre de recherches tsiganes – Pont Kiadó: Budapest, 2002. 127 p. ill.

5.         LIÉGEOIS, Jean-Pierre: Kisebbségek és oktatás. Cigányok az iskolában. Centre de recherches tsiganes – Pont Kiadó: Budapest, 2002. 320 p.  

 

FOLKLÓR FORRÁSKÖZLÉSEK / FOLKLORE TEXTS

NÉPRAJZI SOROZATOK / SERIES OF ETHNOGRAPHICAL PUBLICATIONS

Ciganisztikai tanulmányok / Hungarian Gypsy Studies
Sorozatszerkesztő: Kríza Ildikó

1.         SZAPU Magda: Halotti szokások és hiedelmek a kaposszentjakabi oláh cigányoknál. Superstitions and Funeral Customs among Vlach Gypsy in Kaposszentjakab. MTA Néprajzi Kutató Csoport: Budapest, 1984. 71 p., ill., kotta. Bibl. a jegyz. Összef. angol ny.

 

2.         FARAGÓ Jánosné: Jászárokszállási cigány népmesék. Gypsy Folk Tales from Jászárokszállás. MTA Néprajzi Kutató Csoport: Budapest, 1985. 135 p.

3.         GÖRÖG-KARÁDY Veronika (Szerk.): Berki János mesél cigány és magyar nyelven. Tales of János Berki told in Gypsy und Hungarian. MTA Néprajzi Kutató Csoport: Budapest, 1985. 304 p., ill. Bibl. p.299–300. Bev. és jegyz. angol ny., szövegek cigány és magyar ny.

4.         SZAPU Magda: Mesemondó és közössége Kaposszentjakabon. A Tale-Teller and his Community in Kaposszentjakab. MTA Néprajzi Kutató Csoport: Budapest, 1985. 162 p., ill. Bibl. p.155–156. Összefogl. angol ny.

5.         GRABÓCZ Gábor – KOVALCSIK Katalin: A mesemondó Rostás Mihály. Mihály Rostás, a Gypsy Story-Teller. MTA Néprajzi Kutató Csoport: Budapest, 1988. 201 p. Bibl. a jegyz. Bev. angol ny., mesék cigány és magyar ny.

6.         NAGY Olga: A havasi sátoros. Dávid Gyula meséi. The Tent of Gypsy of the Alps. Tales told by Gyula Dávid. MTA Néprajzi Kutató Csoport: Budapest, 1988. 293 p. Bibl. p.35–36. Bev. angol ny., függelék cigány és angol ny.

7.         SINKÓ Rozália – DÖMÖTÖR Ákos: Loló. Cigány mesék és mondák Békés megyéből. Gypsy Tales and Legends from Békés. MTA Néprajzi Kutató Csoport: Budapest, 1990. 153 p., Bibl. p.125–139. Összefogl. angol ny.

8.         EPERJESSY Ernő: A három sorsmadár. Őrtilosi cigány népmesék. The Three Fates. Băiaş Gypsy Tales from Őrtilos. MTA Néprajzi Kutató Csoport: Budapest, 1991. 148 p., ill., Összefogl. angol ny.

9.         NAGY Olga: Villási, a táltosfiú. Mezőbándi, szucsági és mérai cigány népmesék. Villási, the Táltos Boy. Gypsy Folk Tales from Méra, Szucsáng, Mezőbánd. MTA Néprajzi Kutató Csoport: Budapest, 1996. 346 p. Bibl. p.334–337. Összef. angol ny.

Európai cigány népzene / Gypsy Folk Music of Europe
Sorozatszerkesztő: Kovalcsik Katalin

1.         KOVALCSIK Katalin: Szlovákiai oláh cigány népdalok. Vlach Gypsy Folk Songs in Slovakia. MTA Zenetudományi Intézet: Budapest, 1985. 187 p., kotta. Bibl. pp. 183–184. Magyar, angol és cigány ny.

2.         DAVIDOVA, Eva – ŽIŽKA, Jan: A letelepedett cigányság népzenéje Csehszlovákiában. Folk Music of the Sedentary Gypsyes of Czechoslovakia. MTA Zenetudományi Intézet: Budapest, 1991. 207 p., ill., kotta. Bibl. pp. 179–180. Cigány, angol, cseh és magyar nyelven

3.         KIRÁLY Ernő – KOVALCSIK Katalin: Király Ernő vajdasági cigány népzenei gyűjtése. Ernő Király's Collection of Gypsy Folk Music from Vojvodina. MTA Zenetudományi Intézet: Budapest, 1992. 268 p., ill., kotta. Bibl. pp. 221–223. Magyar, szerbhorvát, angol és cigány ny.

4.         KERTÉSZ-WILKINSON Irén: Vásár van előttem. Egyéni alkotások és társadalmi kontexusok egy dél-magyarországi oláhcigány lassú dalban. The Fair is ahead of me. Individual Creativity and Social Contexts in the Perfonmences of a Southern Hungarian Vlach Gypsy Slow Song. MTA Zenetudományi Intézet: Budapest, 1997. 316 p., ill., kotta. Bibl. pp. 308–316. Magyar, angol és cigány ny.

5.         PETTAN, Svanibor Roma muzsikusok Koszovóban: kölcsönhatás és kreativitás. Rom Musicians in Kosovo: Interaction and Creativity. MTA Zenetudományi Intézet: Budapest, 2002. 339 p., ill, kotta. Bibl. pp 291–309. Magyar, angol és cigány ny. CD melléklettel

Cigány Néprajzi Tanulmányok / Studies in Roma (Gypsy) Ethnography
A sorozatot Barna Gábor alapította
Sorozatszerkesztő: Bódi Zsuzsanna

1.         BARNA Gábor – BÓDI Zsuzsanna (Szerk.): Cigány népi kultúra a Kárpát-medencében a 18–19. században. Gypsy Folk Culture in the Karpathian Basin in the 18th – 19th Centuries. Magyar Néprajzi Társaság: Budapest, 1993. 272 p., ill. Bibl. a cikkek végén. Összefogl. cigány és angol ny.

2.         BÓDI Zsuzsanna (Szerk.): Az I. Nemzetközi Cigány Néprajzi-, Történeti-, Nyelvészeti és Kulturális Konferencia előadásai. Readings of the Ist International Conference on Gypsy Ethnography, History, Linguistics and Culture. Magyar Néprajzi Társaság: Budapest, 1994. 220 p., ill. Bibl. a cikkek végén. Magyar, angol és német ny. Összefogl. cigány ny.

3.         BALÁZS Gusztáv: A nagyecsedi oláh cigányok tánchagyománya. The Dance Tradition of vlach Gypsies in Nagyecsed. Magyar Néprajzi Társaság: Budapest, 1995. 144 p., ill., kotta, táncleírás. Bibl. pp.130–132. Magyar, angol és cigány nyelven

4-5.  ZSUPOS Zoltán: Az erdélyi sátoros taxás és aranymosó fiskális cigányok a 18. században. Nomadic    Tax-paying and Gold-washing Gypsies in Transylvania in the 18th Century. Magyar Néprajzi Társaság: Budapest, 1996. 460 p., ill., Bibl. pp. 27–28. Magyar és angol nyelven

6.         BÓDI Zsuzsanna (Szerk.): Tanulmányok a magyarországi beás cigányokról. Studies about Boyash Gypsies in Hungary. Magyar Néprajzi Társaság: Budapest, 1997. 210 p., ill., Bibl. a cikkek végén. Magyar és angol nyelven.

7.         BÓDI Zsuzsanna (Szerk.): Tanulmányok a magyarországi cigányok vizuális kultúrájáról. Studies about the Visual Culture of Hungarian Gypsies. Magyar Néprajzi Társaság: Budapest, 1998. 122 p., ill. Bibl. a cikkek végén. Magyar, német és angol nyelven.

8.         BÓDI Zsuzsanna (Szerk.): Tanulmányok Herrmann Antal emlékére. Studies in Memory of Antal Herrmann Magyar Néprajzi Társaság: Budapest, 1999. 136 p., ill. Bibl. a cikkek végén. Magyar és angol nyelven.

9.         BÓDI Zsuzsanna (Szerk.): Soha többé… Nikana majbuter... Never again… Visszaemlékezések a holokausztra. Seripe p-o holokaust. Recollections of the holocaust. Magyar Néprajzi Társaság: Budapest, 2000. 140 p. Magyar cigány és angol nyelven.

10.      BÓDI Zsuzsanna (Szerk.): Cigány néprajzi kutatások Közép- és Kelet-Európában. Gypsy Ethnographical Researches is Central and Eastern Europe. Magyar Néprajzi Társaság: Budapest, 2001. 242 p. Magyar és angol nyelven.

Romano Kher Könyvek

1.         R. KELETI Éva (Szerk.): Az ember csak a maga sorsárul tud beszélni... O manus numa pal' peszko trajo zshanel te vorbil... Romano Kher: Budapest, 1994. 156 p., ill. Cigány/magyar nyelven (Néprajz 1.)

Romológiai Kutatóintézet Közleményei
Sorozatszerkesztő: Gémes Balázs

1.        BANA József – PERGER Gyula (Szerk.): Pillanatképek a romák múltjából. Romológiai Kutatóintézet: Győr, é.n. (1998) 147 p.

2.        RIZSIK Judit Katalin: A születéstől a keresztelésig. Szokások és hiedelmek Mátészalka magyar és cigány lakosságának körében. Romológiai Kutatóintézet: Szekszárd, 2000. 124 p. Összefogl. angol ny.

3.        SOÓS István: József főherceg cigány levelezése. Romológiai Kutatóintézet: Szekszárd, 2000. 125 p. Összefogl. német, cigány és angol ny.

4.        N. BÉKEFI Margit: A magyarországi teknővájó cigányok. Romológiai Kutatóintézet: Szekszárd, 2001. 135 p., ill. Bibl. pp. 113–115. Összefogl. német, cigány és angol ny.

5.        KOZÁKNÉ KESZEI Veronika: Cigánypolitika Magyarországon. Romológiai Kutatóintézet: Szekszárd, 2001. 183 p.  Összefogl. német, cigány és angol ny.

6.        NAGY Pál: Cigányperek a Dél-Dunántúlon. (1796–1847) Romológiai Kutatóintézet: Szekszárd, 2001. 350 p. Összefogl. német, cigány és angol ny.

Studia Minoritatum
Sorozatszerkesztő: Gémes Balázs

1.         JUHÁSZ Éva: Moro raj jertyiszár. Egy görög katolikus cigányközösség vallási élete. Romológiai Kutatóintézet: Szekszárd – Debrecen, 2000. 78 p. Bibl. pp. 75–77. Összefogl. német, cigány és angol ny.

2.         OLÁH Judit: A hodászi cigányok vallási élete. Le hodásake romengo relégiáno trajo. Romológiai Kutatóintézet: Szekszárd, 2001. 106 p. Bibl. pp. 99–101. Összefogl. német, cigány és angol ny.

3.         MATOLAY Mária Magdolna: A délkelet-dunántúli cigányság építkezése és lakáshasználata. Romológiai Kutatóintézet: Szekszárd, 2001. 136 p., ill. Bibl. pp. 85–87. Összefogl. német, cigány és angol ny.

HANGLEMEZEK – KAZETTÁK / RECORDS, CASSETTES

Népköltészet, irodalom / Folk/poetry, literature

Népzene / Folk music

Feldolgozott népzene / Adapted folk music

·         Amaro Suno. Szuno pe mure jakha. Álom a szememen. Traditional Gypsy Music. Autentikus cigány népzene. Fonó Records, Inc.: Budapest, 1998. Dalok magyar, cigány és ang. ny. MK/CD.

·         Ando Drom. Chants Tziganes de Hongrie. WM 219. 244 041. Planett, 1992. MK.

Ando Drom. Kaj Phirel o Del. Produced by Ando Drom Foundation: Budapest, 1995. MK/CD.

Ando Drom. Phari mamo. 26.981 Network, 1997. MK/CD.

Ando Drom. Live ’99. Ando Drom Foundation: Budapest, 2000. Bev. LUKÁCS Cs. magyar és angol nyelven, dalok cigány, magyar és ang. ny. MK/CD.

·         Balogh Kálmán és a Romano Kokalo. Gipsy Colours. Fonó Records, Inc.: Budapest, 1999. FA–061–2. Bev. magyar és angol nyelven. MK/CD.

·         Besh o droM. Macsó hímzés. Fonó Records Ltd. Budapest, 2000. FA-082-2. CD

Besh o droM.  nekemtenemmutogatol! Can’t make me! Asphalt Tango Records GmbH, 2002. BOD 0202. CD

·         Csenki Imre: Népdalok. A/4. Cigány életképek. Qualiton: Budapest, 1986. MKL 16721. LP/MK.

·         Flammes du Coeur. Gypsy Queens. Szerk.: Christian Scholcze. Network Medien Gmbh: Frankfurt/Main, 1999. 32.843. 2 CD. Kísérőszöveg német, francia és angol nyelven, ill.

·         Kalyi Jag. Gypsy Folk Songs from Hungary. Hungaroton: Budapest, 1987. SLPX/MK/HCD 18132. Bev. magy. és angol nyelven, dalok magyar, cigány és angol ny.

Kalyi Jag. Lungoj o drom angla mande. Gipsy Folk Songs from Hungary. Hungaroton: Budapest, 1989. SLPX/MK/HCD 18179. Bev. KOVALCSIK K. magy. és angol nyelven, dalok magyar, cigány, beás és angol ny.

Kalyi Jag. Fekete Tűz. Karingszo me phirav. Amerre én járok. Gypsy Folk Songs from Hungary. Hungaroton: Budapest, 1992. SLPX/MK/HCD 18199. Bev. KOVALCSIK K. magy. és angol nyelven, dalok magyar, cigány és angol ny.

Kalyi Jag. Fekete Tűz. O suno. The Dream. Az álom. Hungaroton – Fonofolk: Budapest, 1993. SLPX/MK/HCD 18211. Bev. magy. és angol nyelven, dalok magyar, cigány és angol ny.

Kalyi Jag. Cigányszerelem. Gypsy Love. Romano Kamipo. Szerzői kiadás, 1998. CDK 001. Bev. angol nyelven, dalok magyar, cigány és angol ny. MK/CD[CD–ROM].

A „Kalyi Jag” együttes első lemeze. The first record of „Kalyi Jag”. Lejegy. és közreadja: MAZURA János. Bev. KOVALCSIK Katalin és MAZURA János. Kalyi G+A Kiadó: Budapest, 2002. 138 p. Kották. Bev. Magyar és angol ny.

Kalyi Jag. Köszöntünk titeket. Naisaros tumen. Greating for you. Kalyi G+A Kiadó: Budapest, 2002. CDK 005/2002.

·         Kanizsa Csillagai. Plînzsjé puju. Bahia Music: Budapest, 1997. CDB–041. Bev. ORSÓS A. magy. nyelven, dalok beás és magyar ny. MK/CD.

Kanizsa Csillagai. Foku drákuluj. Bahia Music: Budapest és szerzői kiadás, 2000. CDB 062. MK/CD[CD–ROM].

·         Khanći Doś. Bi granica. No limits. Periferic: Budapest, 1998. BGCD 028. Bev. KOVALCSIK K. magyar nyelven, Khanći Doś angol nyelven. CD.

·         Lindri Együttes. In: Budapest Folk ’93 – Live. 5. a-c. Etnofon: Budapest, 1994. ER-MK/CD 004. MK/CD.

·         Magyarországi cigány együttesek. Best of 2000. Gypsy Folk Groups from Hungary. Kalyi Jag, Romanyi Rota, Nagyecsedi Fekete Szemek, Ternipe Együttes, Romano Drom Együttes, Kanizsa Csillagai. Hungaroton Classic: Budapest, 2000. HCD 18244. Bev. VARGA Gusztáv magy. és angol nyelven, dalok magyar, cigány, beás és ang. ny. MK/CD.

·         Maljaki luludi. Mezei virág. Wild Flower. Gypsy Folk-Music Group. Gindonale bare. BALÁZS Gusztáv – ÉRI Péter, DUO SOUND Stúdió: Perbál, 1992. MK. Ua. CD-n: Maljaki Luludi. Wild Flowers. Authentic Gypsy dance music sung in Hungarian and Romanes. Wim Bosheck Muziek Produkties: AN Hilversum Hollandia, 1993. Cadans 15053. Bev. holland, angol, német és magyar nyelven.

Gindonale bare. A Maljaki Luludi cigány folklóregyüttes kazettájának kotta és szöveganyaga. Szerk., ford.: BALÁZS Gusztáv – KOVALCSIK Katalin. Stichting Maljaki Luludi: Zeist, Hollandia – Sóstói Múzeumfalu Baráti Köre: Sóstófürdő, 1995. 63.p., ill., kotta.

·         Nagyecsedi Fekete Szemek – új. Háj Romálé. A Nagyecsedi Fekete Szemek Együttes kiadása, 1995. MK/CD.

·         Parno Graszt. Rávágok a zongorára. Autentikus cigány népzene. Traditional Gipsy Music from Hungary. Fonó Records Ltd: Budapest, 2002.  FA-202-2. 1 CD

·         Romano Drom. Déta Dévla… X-Produkció: Budapest, 1999. RD 9901. MK/CD. Bev.magyar és angol nyelven.

·         Rományi Rotá. (Gipsy Wheel.) Gipsy Folk Group from Hungary. "O cérháriko." Etnofon: Budapest, 1995. ER-MK/MCD 006. MK/CD.

Romanyi Rota. Phiravelman kalyi phuv. Cigány népdalok. Gipsy Folk Songs. Fonó Records, Ltd.: Budapest, 1999. FA-050-2. Bev. KOVALCSIK K., magyar és angol nyelven, dalok cigány, magyar és angol ny. MK/CD.

·         Szilvási Gipsy Folk Band. Ha megfogom az ördögöt… Fonó Records Ltd: Budapest, 2001.  FA-089-2.  CD

·         Ternipe Group. Roma-Art Khetanipe. Kalyi Jag: Budapest, 1992. MK 0001.

Ternipe. Suno dikhjom. Álmot láttam. Gypsy Folk Music. Magánkiadás, 1993.

Ternipe. Del o brishind… Esik eső… Bahia Music: Budapest és szerzői kiadás, 1998. CDB047. MK/CD[CD-ROM]

·         Víg Mihály. Cigánydalok. Bahia Music: Budapest, 1998. CDB 046. Bev. VÍG M. magyar nyelven, dalok magyar ny. CD.

·         Vízöntő. Gitania Express. Utazás Gitániában, melynek során bepillantást nyerhetünk a cigány népzene világába. [Journey in Gitania to obtain an insinght into the wonderful world of the gypsy folk music.] A melléklet a dalok szövegét magyar és angol nyelven tartalmazza. Hungaroton: Budapest, 1990. SLPD/MK/HCD 18200. LP/MK/CD.

VIZUÁLIS KULTÚRA / PUBLICATIONS ABOUT VISUAL CULTURE

ISMERETTERJESZTÉS / WORKS OF POPULAR SCIENCE

IRODALOM / LITERATURE

R O M A
A Magyar Művelődési Intézet
Roma Kultúra Osztályának hírlevele
Összeállította:
B ó d i  Z s u z s a n n a
Postacím:  1011 Budapest, Corvin tér 8.
E-mail: bodizs@mmi.hu
Tel./Fax: 201-5782
http://www.mmi.hu/romacult
© Bódi Zsuzsanna
2003