A Honismeret folyóirat évfordulónaptára
A 2002. esztendőre

A Honismereti Szövetség folyóirata, a Honismeret minden esztendőben megjelenteti a következő esztendőre vonatkozó “évfordulónaptárát”, amelyben a nemzet valamilyen szempontból jelentős személyiségei közül azoknak neve, születési és halálozási időpontja és helye szerepel, akiknek kerek számú (25., 50., 75., 100., 125. stb.) évfordulójuk lesz. Az “évfordulónaptár” célja, hogy a honismerettel, helytörténettel foglalkozók – szélesebb körben a közművelődés munkásai – értesüljenek és fölkészülhessenek egy-egy kisebb-nagyobb település többé-kevésbé jelentős személyisége évfordulójának megünneplésére, vagy legalábbis az erről való megemlékezésre. Tekintettel arra, hogy a honismereti mozgalom egyik fő háttérintézménye a Magyar Művelődési Intézet, ennek honlapjára is fölhelyezzük az adatbázist, abban a reményben, hogy a népművelő kollégák minél szélesebb körben hasznosítani tudják.
Budapest, 2001. december 7.

Halász Péter
a Magyar Művelődési Intézet főmunkatársa
a Honismeret szerkesztője


A Honismeret évfordulónaptára, 2002.

1002.
Szent István kiadja a Pannonhalmi Apátság kiváltságlevelét.
x 1052.
Salamon magyar király († 1080-as évek)
1102.
Könyves Kálmánt horvát királlyá koronázzák.
1202.
Imre király megalapítja a kerci ciszterci apátságot.
1227.
Elkezdődik a kunok megtérítése.
1302.
Csák Máté adományként megkapja Nyitra és Trencsén vármegyéket.
† 1352.
Garai Pál bán, tárnokmester (x?)
x 1427.
Beckensloer János esztergomi érsek, diplomata († Salzburg, 1489. december 15.)
1427.
Kolozsvári Tamás szárnyas oltárt készít a garamszentbenedeki apátságnak.
x 1452.
Geréb László érsek († Telek, 1502. július 26.)
† 1477.
Ujlaki Miklós bosnyák király (x?)
x 1502.
Mayláth István erdélyi vajda († Isztambul, 1550. december 20. körül)
x 1502.
Perényi Péter erdélyi vajda, koronaőr († 1548. január)
† 1502.
György Mester (Róma) domonkos rendi szerzetes (x Erdély, 1422 körül)
1527.
Černi Jován győzelme szőllősnél, majd veresége a szőgyfalvi mezőn.
x 1527.
Forgách Simon, gróf, főkapitány, főpohárnokmester († Hertnek, 1598. szeptember 24.)
† 1527.
Gosztonyi János humanista főpap, diplomata (x?)
† 1527.
Piso Jakab (Pozsony) humanista politikus, költő (x Medgyes, XV. század)
1552.
Befejeződik Vajdahunyad várának építése.
x 1552.
Monoszlói András (Nagyvárad) római katolikus püspök, egyházi író, szónok, hitvitázó († Bécs, 1601. december 11.)
x 1552.
Pethe Márton kalocsai érsek, királyi helytartó († Bécs, 1605. október 5.)
x 1577.
Drugeth Bálint zempléni főnemes († 1609. november 9.)
1577.
A kukorica első magyarországi írásos említése törökbúza néven.
1577.
A Szent Koronát és a koronázási jelvényeket Bécsből a prágai udvarba viszi I. Rudolf.
1602.
Megjelenik Magyari István evangélikus esperesnek, Az országokban való sok romlásoknak okairól című könyve.
x 1627.
Bónis Ferenc protestáns nemes, a Wesselényi-féle összeesküvés résztvevője († Pozsony, 1671. április 30.)
x 1627.
Miskolczi Csulyak Gáspár (Miskolc) református lelkész († Székelyudvarhely, 1699.)
1652.
Megjelenik Comenius háromkötetes tankönyve, Eruditionis Scholasticae Pars I–III. címmel.
† 1652.
Wiedemann Éliás (Bécs) rézmetsző, rajzoló (x 1619.)
† 1652.
Samarjai Máté János (Halászi) református püspök, egyházi író (x Galgóc, 1585. február 21.)
† 1677?
Berényi György, báró, politikus (x 1601. augusztus 21.)
x 1702.
Althan Mihály Károly, gróf (Glatz) római katolikus püspök († Bécs, 1756. július 15.)
x 1727.
Oswald Gáspár (Iglau, Morvaország) piarista építész († Vác, 1781. október 24.)
† 1727.
Fiáth János alispán, őrnagy, tanácsos, részt vett Buda visszafoglalásában.
x 1752.
Barczafalvi Szabó Dávid (Bodrogkeresztúr) író, szerkesztő, nyelvújító († Sárospatak, 1828. március 20.)
x 1752.
Szacsvai Sándor (Marosvécs) újságíró, szerkesztő, publicista († Kolozsvár, 1815. május 15.)
x 1777.
Gál László ügyvéd, jogi író († Kolozsvár, 1848. július 8.)
x 1777.
Ruzitska Ignác (Bottfalva) zeneszerző, karmester († Bazin, 1833. február 15.)
1802.
Átadják Bácskában a Ferenc-csatornát.
x 1802.
Benkár József (Lőcse) vaskohómérnök († 1870.)
1802.
A Diósgyőri Papírgyár megkezdi működését.
x 1802.
Chappon Lajos francia származású vívómester († Kolozsvár, 1878.)
x 1802.
Fuchs Vilmos (Lőcse) geológus, bányamérnök, kohász († Belgrád, 1853. január 28.)
x 1802.
Hubenay Ferenc (Csabrendek) színész († Pest, 1860. február 11.)
1802.
A II. József által feloszlatott bencés, ciszterci és premontrei rendet I. Ferenc visszaállítja.
x 1802.
Szőllősy-Szabó Lajos (Szentlélek) táncművész († Budapest, 1882. május 12.)
x 1827.
Patikárius Ferenc (Gárdony) zenész († Pest, 1870. március)
x 1827.
Perczel László (Börzsöny) kartográfus († Péterháza, 1897.)
x 1827.
Rochlitz Gyula (Eperjes) építész († Budapest, 1886. január 18.)
x 1827.
Walser Ferenc (Pest) tűzoltószergyáros, harangöntő († Budapest, 1901.)
† 1827.
Bek Pál kancelláriai fogalmazó (x 1761.)
1827.
Jedlik Ányos elkészíti az elektromágneses forgókészüléket.
x 1852.
Burián János (Szemet) szótárszerkesztő, tanügyi író († Budapest, 1926. december 30.)
x 1852.
Demeter Károly (Kolozsvár) kollégiumi tanár, mohász († Marosvásárhely, 1890. március 12.)
x 1852.
Konti József (Varsó) karmester, zeneszerző († Budapest, 1905. október 23.)
x 1852.
Ottava Ignác (Érsekújvár) szemorvos († Budapest, 1914. december 4.)
x 1852.
Ströcker Alajos (Komárom) gyógyszerész, szakíró († Budapest, 1917. október 31.)
x 1852.
Tomcsányi Gusztáv (Ósva) erdőmérnök, szakíró († Máramarossziget, 1911. október 3.)
x 1852.
Wény János (Pancsova) szőlész († Pancsova, 1896. február)
† 1852.
Benczúr János (Rimabrezó) ügyvéd, jogi író (x Losonc, 1817.)
† 1852.
Kerényi Frigyes (Új-Buda, USA) költő, ügyvéd (x Eperjes, 1822. január 1.)
† 1852.
Ehrenreich Sándor Ádám (Bécs) rézmetsző (x Pozsony, 1784.)
x 1877.
Farkas Árpád (Szeged) mérnök († Budapest, 1943. augusztus 13.)
x 1877.
Gordon Róbert (Ercsi) gépészmérnök († 1928.)
x 1877.
Haász Gyula (Budapest) építész († Budapest, 1951. október 19.)
x 1877.
Petrik Albert (Budapest) építész, művészeti író († Belejowi erdő, 1916. augusztus 27.)
x 1877.
Révész Sámuel (Budapest) építész († Budapest, 1928.)
x 1877.
Szabó Imre (Szeghalom) miniszter, politikus († Budapest, 1928. február 1.)
† 1877.
Turnovszky Frigyes (Pest) fogorvos (x?, 1818. május 17.)
x 1877.
Voith Antal (?) armenológus († Bécs, 1899.)
x 1877.
Zsakula Milán (Korenica, Horvátország) gépészmérnök († Budapest, 1921. január 2.)
x 1902.
Angyal András (Erdély) orvos, pszichológus († Boston, 1960.)
x 1902.
Cziffery József (Aranyosmarót) festő († Salto, Uruguay, 1964.)
x 1902.
Gergely Pál (Kolozsvár) könyvtáros, irodalomtörténész († Budapest, 1982. október 27.)
x 1902.
Istvánffy Hildegard szobrász, festő († Budapest, 1971. január 11.)
x 1902.
Koltai Kovács Béla, a párizsi Magyar Intézet igazgatója († Amboise, Franciaország, 1981. április 6.)
x 1902.
Kondor Lipót (Budapest) zongoraművész, zeneszerző († Budapest, 1976.)
x 1902.
Máthé Gyula (Szeged) fogorvos, egyetemi tanár († Bécs, 1976. július 8.)
x 1902.
Sági Márta (Budapest) költő († Budapest, 1945.)
† 1902.
Kiss Miklós (Párizs) honvédezredes, emigráns, politikus (x Somogy vármegye, 1820.)
† 1902.
Sziberth Artúr (Budapest) mérnök (x Vásárosnamény, 1856. augusztus 18.)
† 1927.
Dvorák Hubert (Budapest) gépészmérnök (x Oravica, 1861.)
† 1927.
Kemény Lajos levéltáros (x Kassa, 1859. szeptember 5.)
† 1927.
Szirtes Artúr (Budapest) ügyvéd, jogszociológus, jogi író (x Budapest, 1884.)
† 1927.
Térey Gábor (Baden) művészettörténész (x Dárda, 1864. február 2.)
† 1952.
Érdy Pál operaénekes (x Budapest, 1905.)
† 1952.
Gedő Lipót (New York) grafikus, festő (x Túrkeve, 1887. október 5.)
† 1952.
Kőszegi Dusu (Marosvásárhely) színész (x Máramarossziget, 1908.)
† 1952.
Szatmári Jenő (?) újságíró, forgatókönyvíró (x Budapest, 1892. január 23.)
† 1977.
Aczél Benő (Maryland) ügyvéd, lapszerkesztő, regényíró (x Kolon, 1889. augusztus 3.)
† 1977. Dániel Ernő (California) zongoraművész (x Budapest, 1918. május 6.)
† 1977.
Fekete Gyula (Sepsiszentgyörgy) színész (x Kolozsvár, 1922.)
1977.
Felmérik a magyarországi védett műemlékeket. A védett épületek száma 8304.
† 1977.
Földes Péter (Párizs) rajzfilmrendező (x Budapest, 1924.)
† 1977.
Korcsmáros Iván (Pécs) főiskolai tanár (x Kisszeben, 1913. november 27.)
† 1977.
Tótfalussy Géza (Budapest) bőrdíszítő, a Népművészet Mestere (x Sátoraljaújhely, 1914. április 28.)

JANUÁR
x 1877.
Rónai Hermin (Gyula) színész († Budapest, 1926. június)
1902.
Megindul a Művészet című folyóirat. Szerkesztője Lyka Károly.
1952.
Újvidéken megalakult a Magyar Irodalmi Társaság.
1952.
Zágrábban megindul a Magyar Képes Újság.
1. x 1802.
Pólya József (Nagyszécsény) orvos, akadémikus († Budapest, 1873. június 10.)
1. x 1802.
Zsarnay Lajos (Zsarnó) református püspök, akadémikus († Pest, 1866. június 13.)
1. 1827.
Pethe Ferenc szerkesztésében Kolozsváron megindul a Hazai Híradó című hetilap.
1. † 1977.
Óhidy Lehel (Budapest) színész, bábszínész (x Budapest, 1925. július 11.)
2. x 1927.
Szabó Gábor (Sárospatak) orvos-biológus, egyetemi tanár († Debrecen, 1996. december 13.)
2. x 1927.
Szabó Sándor (Debrecen) zongoraművész, zenei szövegíró († Budapest, 1982. március 23.)
2. † 1977.
Mátrai Gyula (Budapest) építész, statikus (x Munkács, 1905. június 8.)
3. x 1877.
Gergely István (Lice) kertész, az Országos Pomológiai Bizottság, a Magyar Főiskolai Szövetség egyik alapítója († Budapest, 1960. március 22.)
4. x 1877.
Balás Károly (Balassagyarmat) közgazdász, egyetemi tanár, akadémikus († Körmend, 1961. október 10.)
4. † 1952.
Kmetykó Lajos (Budapest) tornász, testnevelési igazgató (x Arad, 1884. március 22.)
4. † 1977.
Pál Rita (Pécs) író (x 1936. december 14.)
5. x 1827.
Haan Antal (Békéscsaba) festő († Capri, 1888. május 9.)
5. x 1877.
Bárdi Ödön (Pilisborosjenő) színész, rendező († Budapest, 1958. június 24.)
5. x 1902.
Hajdú Elemér (Saroltavár) gépészmérnök († Budapest, 1988. június 1.)
5. x 1902.
Korda Ilona (Újpest) fényképész († Budapest, 1969. december 29.)
5. x 1902.
Sitkey Irén (Temesvár) színész († Budapest, 1972. szeptember 16.)
5. † 1977.
Bartalis János (Kolozsvár) költő (x Apáca, 1893. január 29.)
5. † 1977.
Horváth István (Kolozsvár) költő, író (x Magyarózd, 1909. október 9.)
5. † 1977.
Solymár István (Budapest) művészettörténész (x Miskolc, 1924. június 15.)
6. x 1877.
Kovács Alajos (Gyöngyöspüspöki) statisztikus, akadémikus († Budapest, 1963. április 14.)
6. x 1902.
Hegedűs Ferenc (Szombathely) újságíró, kritikus, helytörténeti író († Szombathely, 1964. augusztus 26.)
6. x 1902.
Molnár Antal (Budapest) levéltáros, armenológus (x Szamosújvár, 1847. november 17.)
6. † 1977.
Grofcsik János (Budapest) vegyészmérnök, egyetemi tanár (x Pápa, 1890. július 20.)
6. † 1977.
Pallás Imre (Debrecen) újságíró (x Debrecen, 1921.)
7. x 1727.
Róka János (Győr) római katolikus pap, író († Pozsony, 1790.)
7. † 1877.
Dömötör János (Budapest) költő, kritikus (x Dunaszentgyörgy, 1843. december 20.)
7. x 1902.
Csík Lajos (Felsőnyárád) orvos, egyetemi tanár, akadémikus († Szeged, 1962. április 12.)
7. † 1952.
Herzog Ferenc (Budapest) belgyógyász, egyetemi tanár, akadémikus (x Budapest, 1879. február 13.)
7. † 1952.
Vasváry Ferenc (?) jogász, egyetemi tanár (x Pécs, 1872. november 22.)
8. x 1852.
Kacziány Ödön (Marosvásárhely) festő († Budapest, 1933. január 10.)
8. † 1952.
Boér Elek (Újfehértó) jogász, egyetemi tanár (x Maroscsapó, 1872. november 26.)
8. † 1977.
Neugebauer Tibor (Budapest) fizikus, egyetemi tanár (x Budapest, 1904. május 30.)
9. x 1827.
Léderer Ábrahám (Libochowitz, Csehország) pedagógus, tanügyi író († Budapest, 1916. szeptember 17.)
9. † 1902.
Kiss István (Budapest) építész (x Körösladány, 1857. május 4.)
10. x 1877.
Láng Károly (Csorvás) gépészmérnök, műegyetemi tanár († Budapest, 1938. június 8.)
10. x 1927.
Béldi Ferenc (Tata) erdőmérnök († Sopron, 1986. október 24.)
10. x 1927.
Jederán Miklós (Kisnamény) mérnök, egyetemi tanár, akadémikus († Budapest, 1997. augusztus 9.)
10. † 1977.
Csákány István (Sao Paulo) református lelkész, agrármérnök, misszionárius (x Budapest, 1947. január 5.)
10. † 1977.
Dőry Lajos (Keszthely) mezőgazdász, egyetemi tanár (x Dőrypatlan, 1904. január 25.)
10. † 1977.
Laurisin Lajos (New York) operaénekes (x Kalocsa, 1897. március 26.)
11. x 1802.
Madarassy János (Eger) jogi író († Buda, 1861. július 28.)
11. † 1952.
Varga Márton (Budapest) kertész (x Szilágysomlyó, 1886. november 11.)
12. † 1977.
Bíró Gyula (Budapest) jogász, mezőgazdász, egyetemi tanár (x Szentistvánfalva, 1894. augusztus 1.)
12. † 1977.
Veszelszky Béla (Budapest) festőművész (x Budapest, 1905. július 24.)
13. † 1702.
Sennyey László, báró (Nagyszombat) jezsuita, egyetemi tanár (x Tárkány, 1632. május 6.)
13. x 1927.
Hopp Lajos (Zombor) irodalomtörténész († Budapest, 1996. június 8.)
13. † 1977.
Kopp Jenő (Budapest) művészettörténész (x Budapest, 1900. augusztus 2.)
14. x 1852.
Kiszlingstein Sándor (Léva) könyvkereskedő, bibliográfus († Budapest, 1913. április 16.)
14 x 1902.
Silbersdorff László (Tóváros) gépészmérnök, egyetemi tanár († Budapest, 1979. április 20.)
14. † 1977.
Csepreghyné Meznerics Ilona (Budapest) paleontológus (x Szabadka, 1906. május 25.)
15. x 1877.
Ferenczy Árpád (Győr) jogi író, jogakadémiai tanár († Ceylon, 193?)
15. x 1877.
Ottovay István (Szeged) építész († Szeged, 1945. március 28.)
15. † 1927.
György Endre (Budapest) miniszter, közgazdasági író, akadémikus (x Huszt, 1848. március 18.)
15. † 1952.
Császár Ernő (Budapest) irodalomtörténész (x Budapest, 1881. január 17.)
16. x 1852.
Somogyi Ede (Kaposvár) újságíró († Budapest, 1921. augusztus 1.)
16. † 1977.
Tasnády Tamás (Krems, Ausztria) író (x Budapest, 1936. március 29.)
17. x 1852.
Havass Rezső (Pozsony) földrajzi és gazdasági író († Budapest, 1927. május 23.)
17. x 1902.
Barna Anci (Szentjobb) színész († Budapest, 1987. május 4.)
17. x 1902.
Török Gábor (Abrudbánya) vegyészmérnök, kutatóintézeti igazgató († Budapest, 1966. november 4.)
18. x 1852.
Chován Kálmán (Szarvas) zongoraművész, zongorapedagógus († Budapest, 1928. március 16.)
18. x 1902.
Dobozy Elemér (Budapest) orvos, belgyógyász († Budapest, 1986. május 18.)
18. x 1902.
Szent-Iványi Sándor (Marosvásárhely) unitárius lelkész, történész, politikus († Maryland, 1983. október 16.)
18. † 1927.
Baumgarten Ferenc Ferdinánd (Ótátrafüred) esztétikus, kritikus (x Budapest, 1880. november 6.)
18. † 1952.
Aschner Lipót (Budapest) gyárigazgató (x Asakürt, 1872. január 27.)
18. † 1977.
Bihari Gyula (Budapest) botanikus, tanár (x Nagyvárad, 1889. augusztus 2.)
19. † 1577.
Forgách Ferenc (Padova) humanista történetíró (x Buda, 1530–1535.)
x 1852.
Kiss József (Mohács) állatorvos, főiskolai tanár, szakíró († 1897.)
† 1852.
Lassu István (Pest) statisztikai és földrajzi író, akadémikus (x Visk, 1797. április 12.)
x 1902.
Kovács Károly (Mezőszilas) színész († Budapest, 1990. december 10.)
x 1902.
Poronyi Zoltán (Csörötnek) geodéta mérnök († Pécs, 1980. január 8.)
† 1977.
Kovács Mária (Mári) festőasszony (x Hódmezővásárhely, 1883. augusztus 16.)
20. x 1902.
Pikler Emmi (Budapest) orvos, gyermekgyógyász († Budapest, 1984. június 6.)
x 1927.
Fülöp József (Bük) geológus, egyetemi tanár, akadémikus († Budapest, 1994. április 13.)
20. † 1927.
Schwenszky Ármin (Budapest) állatoros (x Bánátkomlós, 1846. április 7.)
21. x 1877.
Vágó József (Budapest) közgazdasági író († Budapest, 1948. szeptember 19.)
21. † 1902.
Németh Antal (Győr) pedagógus (x Beic, 1838. január 17.)
21. † 1927.
Damo Oszkár (Miskolc) író, újságíró, filmrendező (x Szeged, 1886. március 5.)
21. † 1927.
Fenyéri Mór (Budapest) színész (x Pest, 1857.)
21. † 1927.
Liebl Ervin (Budapest) festő (x Nagyszeben, 1895. november 27.)
22. 1402.
Bártfa, Lőcse, Nagyszombat, Pozsony és Sopron árumegállító jogot kap.
22. † 1827.
Ráday Pál, gróf (Pest) földbirtokos, színjátszás-szervező (x Pécel, 1768. március 31.)
22. x 1852.
Csonka János (Szeged) gépészmérnök, feltaláló († Budapest, 1939. október 27.)
22. † 1927.
Bodor Ödön (Budapest) sportújságíró, távfutó, postatisztviselő (x Kapuvár, 1882. január 24.)
23. † 1752.
Szegedi Mihály (Gyöngyös) jezsuita tanár (x Sümeg, 1706. október 23.)
23. † 1902.
Bakay Nándor (Szeged) közgazdasági író, kötélgyáros (x Új-Szeged, 1833. október 15.)
23. x 1902.
Brodszky Ferenc (Rákospalota) gordonkaművész, zenepedagógus, zenetörténész († Budapest, 1974. november 18.)
23. † 1952.
Borsos József (Debrecen) építész (x Hódmezővásárhely, 1875. március 18.)
23. † 1977.
Andik István (Pécs) orvos, belgyógyász, tüdőgyógyász, egyetemi tanár (x Kővágószőlős, 1910. november 20.)
23. † 1977.
Kálló Antal (Budapest) kórboncnok, törvényszéki orvos szakértő, egyetemi magántanár (x Szeged, 1898. március 13.)
24. 1852.
Leleplezik a székelyföldi Habsburg-ellenes összeesküvést.
24. x 1927.
Laurinyecz András (Kondoros) az 1956-os forradalom és szabadságharc résztvevője és mártírja († Budapest, 1957. november 29.)
25. x 1802.
Sárkány Miklós József (Komárom) bencés apát, író, politikus († Kajár, 1891. július 20.)
25. x 1877.
Büchler Pál (Bácstótváros) filológus († Marosvásárhely, 1946. július 7.)
25. † 1952.
Garay Ákos (Budapest) festő, grafikus, etnográfus (x Apáti, 1866. október 5.)
26. x 1802.
Debreczeni Márton (Magyargyerőmonostor) bányamérnök, költő († Kolozsvár, 1851. február 18.)
26. x 1902.
Pógyor István (Sárosoroszi) református ifjúsági vezető († Budapest, 1953. november 7.)
27. † Wonaszek A. Antal (Budapest) csillagász, fizikus (x Liblin, Csehország, 1871.)
27. † 1977.
Vásárhelyi Zoltán (Budapest) kóruskarnagy, zeneszerző, főiskolai tanár (x Kecskemét, 1900. március 2.)
28. x 1852.
Tandor Ottó (Nagykanizsa) építészmérnök, műegyetemi tanár († Balatonfüred, 1913. június 12.)
28. x 1877.
Csergő Hugó (Budapest) író, újságíró († 1944. december)
28. x 1877.
Illés Jenő (Debrecen) filmrendező, operatőr († Budapest, 1951. október 17.)
28. x 1877.
Szász Zoltán (Kolozsvár) író, újságíró († Budapest, 1940. március 16.)
28. † 1877.
Tavasi Lajos (Igló) pedagógus (x Igló, 1814. augusztus 2.)
28. † 1977.
Mészáros Vilma (Budapest) irodalomtörténész, esztéta (x Budapest, 1921. március 23.)
29. x 1902.
Urbányi László (Rákosszentmihály) vegyészmérnök, egyetemi tanár († Budapest, 1974. május 7.)
29. † 1952.
Friedreich Endre (Budapest) történetíró, tanár (x Mártonfalva, 1878. május 30.)
29. † 1977.
Kiss István (Pécs) filozófus, egyetemi tanár (x Vízvár, 1927. január 31.)
30. x 1727.
Batthyány József, gróf (Bécs) esztergomi bíboros-érsek, hercegprímás († Pozsony, 1799. október 23.)
30. † 1977.
Babos Zoltán (Budapest) kultúrmérnök, hidrológus (x Budapest, 1904. május 13.)
30. † 1977.
Szabon József (Szeged) fül-orr-gégeorvos, c. egyetemi tanár, klinikai igazgató (x Vadna, 1915. május 20.)
31. † 1802.
Bogdanich Imre Dániel (Buda) csillagász (x Verőce, 1762?)
31. x 1877.
Magyar Ede (Oszadki) építész († Szeged, 1912. május 5.)
31. x 1902.
Jávor Pál (Arad) színész († Budapest, 1959. augusztus 14.)
31. x 1927.
Kiss István (Vízvár) filozófus, egyetemi tanár († Pécs, 1977. január 29.)

FEBRUÁR
† 1977.
Pártos Ödön (Tel Aviv) zeneszerző, brácsaművész (x Budapest, 1907. január 20.)
1. x 1902.
Berda József (Budapest) költő († Budapest, 1966. július 6.)
1. x 1927.
Várady Zoltán (Kiskunmajsa) karmester († Szeged, 1985. január 26.)
2. 1602.
Basta generális Besztercét ostromolja.
2. x 1852.
Versényi György (Szucság) író, költő († Kolozsvár, 1918. június 20.)
2. † 1977.
Simor Erzsi (Budapest) színész (x Budapest, 1913. július 6.)
3.
x 1877.
Antalffy Endre (Ratosnya) költő, nyelvész, műfordító († Marosvásárhely, 1958. február 6.)
x 1902.
Szabó László (Kisszentmiklós) baptista lelkész († Budapest, 1974. január 3.)
3. 1952.
Megszűnik a Szabad Szó, a Nemzeti Parasztpárt lapja.
3. † 1977.
Horváth Lajos, ifj. (Budapest) filológus, egyetemi tanár (x Budapest, 1911. október 7.)
4. † 1652.
Rákóczi Zsigmond (Fogaras) erdélyi birtokos, I. Rákóczi György fia (x Sárospatak, 1622.)
4. x 1827.
Bielz Eduard Albert (Nagyszeben) zoológus, akadémikus († Nagyszeben, 1898. május 26.)
4. † 1877.
Bertha Sándor (Budapest) ügyvéd, akadémikus (x Ete, 1796. április 7.)
4. † 1977.
Ady Mariska (Budapest) költő, elbeszélő (x Hadad, 1888. február 26.)
5. x 1877.
Nagy Endre (Nagyszőllős) író, konferanszié, színigazgató († Budapest, 1938. május 5.)
5. x 1902.
Beleznay István (Szatmárnémeti) színész, rendező, színigazgató († Miskolc, 1963. október 14.)
5. † 1927.
Antos Károly (Körmöcbánya) karnagy, zeneszerző (x Dinisov, Csehország, 1854.)
5. x 1927.
Hamar Márton (Radnót) zoológus, természettudományi szakíró († Bukarest, 1987. március 25.)
5. x 1927.
Kovács János (Mezőkövesd) színész († Budapest, 1992. november 23.)
5. † 1977.
Rácz János (Bangwe, Fülöp-szigetek) római katolikus pap, misszionárius (x Hosszúszeg, 1907. március 31.)
6. † 1977.
Farczády Elek (Marosvásárhely) történész, középiskolai tanár, levéltáros (x Marosvásárhely, 1890. április 9.)
7. † 1927.
Kvassay Ede (Tapolcsány) író (x Pest, 1845. február 15.)
7. x 1927.
Novák Lajos (Baja) festő, grafikus († Dömös, 1989. január 9.)
7. † 1977.
Vendel Miklós (Sopron) geológus, egyetemi tanár, akadémikus (x Sopron, 1896. október 8.)
8. x 1927.
B. Nagy László (Budapest) újságíró, filmkritikus, dramaturg († Budapest, 1973. április 18.)
8. † 1927.
Hajós Sámuel (Budapest) mérnök, hidrológus (x Mágócs, 1853.)
8. † 1927.
Koch Antal (Budapest) geológus, egyetemi tanár, akadémikus (x Zombor, 1843. január 7.)
8. † 1977.
Kalmár János (Budapest) fegyvertörténész, gépészmérnök (x Mád, 1899. augusztus 27.)
9. x 1877.
Schiller Bódog (Pozsony) jogtörténész († Budapest, 1914. január 29.)
9. x 1927.
Kardos Pál (Cegléd) kóruskarnagy, főiskolai tanár, zenei író († Kecskemét, 1978. február 16.)
10. x 1877.
Paulovics István (Kiskőrös) irodalomtörténész († Kiskunmajsa, 1937. április 4.)
10. x 1927.
Batonai László (Cegléd) az 1956-os forradalom és szabadságharc résztvevője és mártírja († Budapest, 1957. február 5.)
10. x 1927.
Pauló Lajos (Hévízgyörk) rendező († Budapest, 1975. augusztus 17.)
10. x 1827.
Szombathy Ignác (Velence) pedagógus, újságíró, a legelső magyar gyorsíróújság szerkesztője (†?, 1912.)
10. † 1927.
Nagy Pál (Budapest) gyalogsági tábornok (x Senyepuszta, 1864. szeptember 8.)
10. † 1977.
Lantos Rezső (Budapest) karnagy (x Mekényes, 1927. március 26.)
10. † 1977.
Gyulai Zoltán (Miskolc) bányamérnök, egyetemi tanár (x Csáktornya, 1900. szeptember 22.)
12. x 1852.
Ordódy Lajos (Nagymálas) mezőgazdasági, közgazdasági szakíró († Nagykereskény, 1910. október 20.)
12. † 1852.
Reisinger János (Pest) orvos, biológus, egyetemi tanár (x Győr, 1784. május 24.)
12. x 1877.
Solt Béla (Szomolnok) kohómérnök, műegyetemi tanár († Sopron, 1958. szeptember 2.)
12. † 1902.
Bruck Jakab (Budapest) orvos (x Pest, 1845. október 20.)
13. 1327.
I. Károly magyar és János cseh király nagyszombati találkozója.
13. x 1902.
Ujvári Imre (Szeged) újságíró, kritikus († Budapest, 1962. február 23.)
13. x 1927.
Köves Erzsébet (Budapest) szerkesztő, irodalomtörténész († London, 1989. június 11.)
13. † 1977.
Pogácsás György (Budapest) mezőgazdász, egyetemi tanár, miniszter (x Hajdúdorog, 1919. február 10.)
14. x 1827.
Schmidt Ferenc (Temesvár) építészmérnök († Budapest, 1901. március 7.)
14. x 1877.
Erney Móric (Budapest) gépészmérnök († Százhalombatta, 1948. július 10.)
14. x 1877.
Murányi László (Edelény) ügyvéd, politikus († Nyíregyháza, 1939. augusztus 14.)
15. † 1977.
Kárpáti György (Budapest) orvos, onkoradiológus (x Budapest, 1912. szeptember 12.)
16. x 1877.
Farkas Edit (Budapest) a szociális missziótársulat alapítója († Budapest, 1942. március 24.)
16. † 1977.
Péter Rózsa (Budapest) matematikus, egyetemi tanár, akadémikus (x Budapest, 1905. február 17.)
17. † 1977.
Makay Miklós (Budapest) református lelkész, író (x Orsova, 1905. október 8.)
17. 1777.
Mária Terézia elrendeli a szombathelyi és a székesfehérvári római katolikus püspökség felállítását.
18. x 1777.
Simonyi József, báró (Nagykálló) huszár ezredes († Arad, 1837. október)
18. x 1827.
Benedek József (Csömény) színész († Sárbogárd, 1892. február 24.)
19. † 1927.
Kétly Károly, báró (Budapest) belgyógyász, egyetemi tanár, akadémikus (x Csurgó, 1839. szeptember 14.)
19. † 1952.
Reguly Zoltán (Budapest) gépészmérnök (x Hegybánya, 1904. szeptember 13.)
19. † 1977.
Nagy Iván (Budapest) művelődéspolitikus, újságíró (x Celldömölk, 1898. május 31.)
20. x 1877.
Gergely Győző (Herpa) újságíró, műfordító († Budapest, 1945. január 4.)
20. † 1902.
Beniczky Irma (Újpest) író (x Alsómicsinye, 1828. szeptember 7.)
20. † 1927.
Kármán Elemér (Budapest) törvényszéki bíró, kriminálpedagógus (x Budapest, 1876. április 28.)
21. 1277.
Vízaknai Alárd fia Gyán kifosztja Gyulafehérvárt és felégetik a székesegyházat.
21. x 1902.
Hencz László (Szeged) urológus-sebész († Budapest, 1975. augusztus 26.)
21. x 1902.
Molnár József (Szombathely) építész († Budapest, 1983. május 16.)
21. † 1927.
Palatin Gergely (Pannonhalma) fizikus, tanár (x Kőszeg, 1851. augusztus 31.)
22. x 1802.
Gozsdu Manó (Nagyvárad) jogász, politikus († Pest, 1870. február 3.)
22. † 1852.
Cziráky Antal Mózes, gróf (Pozsony) országbíró, akadémikus (x Sopron, 1772. szeptember 8.)
22. x 1877.
Huber János (Fertőfehéregyháza) római katolikus kanonok († Sopron, 1945. december 13.)
22. x 1902.
Göllner Miklós (Besztercebánya) festő († Budapest, 1977. március 17.)
22. † 1977.
Pápa Miklós (Budapest) jogász, turisztikai író (x Budapest, 1907. december 8.)
23. x 1852.
Agnelli József (Szakolca) növénynemesítő, római katolikus pap († Holics, 1923. augusztus 6.)
23. † 1902.
Nagy Kálmán (Budapest) szobrász (x Kiskunhalas, 1982. április 17.)
23. † 1902.
Nemes Ödön (Marosvásárhely) pedagógus, író (x Ribice, 1847. június 30.)
23. † 1927.
Halis István (Nagykanizsa) helytörténeti kutató (x Nagykanizsa, 1855. augusztus 21.)
23. † 1952.
Gróh Gyula (Budapest) kémikus, egyetemi tanár, akadémikus (x Esztergom, 1886. január 16.)
23. † 1952.
Karácsony Sándor (Budapest) pedagógiai és filozófiai író, egyetemi tanár (x Földes, 1891. január 10.)
23. † 1977.
Vécsey Ernő (Budapest) zeneszerző, zongoraművész, pedagógus (x Budapest, 1910. december 25.)
24. x 1802.
Herepei Károly (Vízakna) református lelkész, főiskolai tanár, akadémikus († Vízakna, 1871. október 26.)
25. x 1802.
Lenkey Károly (Bécs) honvédhuszár-ezredes († Eger, 1874. május 18.)
25. x 1877.
Papir Sándor (Kecskemét) színész († Újpest, 1911. december 6.)
25. x 1902.
Ember Ervin (Dobsina) költő, író, közgazdász († Budapest, 1974. július 11.)
25. † 1902.
Valentiny János (Nádasdladány) festő (x Nagylak, 1842. január 1.)
25. x 1927.
Nádasy László (Budapest) filmrendező, forgatókönyvíró († Budapest, 1983. szeptember 12.)
26. x 1877.
Heykal Ede (Pápa) kertész († Budapest, 1957. augusztus 11.)
26. † 1902.
Szigeti József (Budapest) színész, színpadi szerző, rendező, akadémikus (x Veszprém, 1822. május 11.)
26 x 1927.
Újvári József (Budapest) az 1956-os forradalom és szabadságharc résztvevője és mártírja († Budapest, 1958. június 25.)
26. † 1927.
Káplány Géza (Budapest) költő, író, jogász (x Pétervásár, 1843. december 5.)
26. † 1927.
Székely István (Budapest) egyházi író, egyetemi tanár, akadémikus (x Nagyvárad, 1861. február 26.)
27. x 1877.
Jancsi bohóc (?) artista († Budapest, 1939. február 12.)
28. x 1827.
Nékám Sándor (Pest) matematikus, egyetemi tanár († Budapest, 1885. augusztus 26.)
28. † 1852.
Beszédes József (Dunaföldvár) vízépítő mérnök, akadémikus (x Magyarkanizsa, 1787. február 13.)
29. † 1952.
Navratil Ákos (Budapest) jogász, közgazdasági író, egyetemi tanár, akadémikus (x Budapest, 1875. május 20.)

MÁRCIUS
† 1677.
Szuhay Mátyás birtokos nemes, katonai parancsnok (x?)
1. 1552.
Elfoglalja Szegedet Hádim Ali Buda pasa.
1. x 1827.
Barokaldi József (Modena) cirkuszigazgató († Budapest, 1915.)
1. x 1877.
Lingauer Albin (Gönyü) újságíró, politikus († Linz, 1962. március 31.)
1. † 1977.
Futó József (Budapest) geográfus, főiskolai tanár (x Csökmő, 1918. augusztus 22.)
2. x 1902.
Bartha Lajos (Aranyosgyéres) vegyészmérnök († Budapest, 1971. augusztus 10.)
2. x 1902.
Iványi-Grünwald Béla (Nagybánya) történetíró († London, 1965. január 22.)
3. x 1852.
Förster Aurél (Pécs) közgazdasági író († Budapest, 1932. február 26.)
3. † 1952.
Vakarcs Kálmán (Csór) tanár, néprajzi gyűjtő (x Szatmárnémeti, 1872. október 5.)
3. † 1977.
Binder Béla (Budapest) bányamérnök (x Székesfehérvár, 1905. szeptember 26.)
4. x 1902.
Szür-Szabó József (Gorazsde) grafikus, karikaturista († Budapest, 1993. augusztus 27.)
4. † 1977.
Dankanits Ádám (Bukarest) történész, könyvtáros, újságíró (x Kolozsvár, 1932. január 2.)
5. † 1577.
Listi János (Prága) püspök (x Nagyszeben, ?)
5. † 1902.
Hatsek Ignác (Budapest) kartográfus (x Vágújhely, 1828.)
5. † 1977.
Kosztolányi István (Budapest) kanonok (x Tótmegyer, 1903. október 25.)
6. † 1852.
Széchy Ágoston (Pest) tanár, neveléstani író, piarista pap, akadémikus (x Sárospatak, 1778. július 5.)
6. x 1902.
Berczy Géza (Budapest) színész († Budapest, 1963. október 8.)
6. x 1902.
Gábor György (Budapest) újságíró, író, esztéta, fordító, tanár († Budapest, 1973. augusztus 3.)
6. x 1902.
Ökrös Sándor (Debrecen) orvos, egyetemi tanár († Nádudvar, 1987. május 8.)
6. † 1977.
Balázs János (Kaposvár) festő (x Magyaregres, 1904. december 22.)
6. † 1977.
Molnár Zsuzsa (Budapest) muzeológus, művészettörténész (x Budapest, 1929. augusztus 8.)
7. x 1877.
Dienzl Oszkár (Budapest) zongoraművész, zeneszerző († Budapest, 1925. december 26.)
7. x 1877.
Szurday Róbert (Budapest) textilgyáros († Budapest, 1938. február 8.)
7. x 1902.
Tímár József (Budapest) színész († Budapest, 1960. október 3.)
8. x 1852.
Davida Leó (Strogow-Dolny) anatómus, egyetemi tanár († Budapest, 1929. november 24.)
8. † 1952.
Ferenczi Sári (Budapest) író, irodalomtörténész (x Kolozsvár, 1887. június 23.)
9. † 1777.
Haner György Jeremiás (Berethalom) történész, irodalomtörténész (x Kisd, 1707. április 17.)
9. x 1877.
Szigethy Vilmos (Gyorok) író, költő, újságíró († Szeged, 1956. február 18.)
9. x 1902.
Kerényi György (Csorna) népzenekutató, zeneszerző, karnagy, szerkesztő, tanár († Budapest, 1986. december 30.)
9. † 1927.
Fodor Károly (Budapest) vívómester, újságíró (x Nagykőrös, 1856. február 5.)
9. † 1952.
Szigeti Gabriella (Budapest) könyvtáros (x Budapest, 1894. november 6.)
10. x 1877.
Entz Béla (Kolozsvár) patológus, egyetemi tanár, akadémikus († Pécsvárad, 1959. január 14.)
10. † 1952.
József Mór (Budapest) politikus (x Budapest, 1876. április 10.)
10. † 1977.
Boross Sándor (Mérkvállaj) költő, tanító (x Szárazberek, 1891. március 7.)
11. x 1902.
Kőszegi Margit (Máramarossziget) színész († Marosvásárhely, 1988. január 31.)
11. x 1902.
Szegi Pál (Budapest) kritikus, költő († Budapest, 1958. január 2.)
11. † 1977.
Lukács Ernőné Bárkány Klára (Budapest) tanár, könyvkiadói igazgató, főszerkesztő (x Budapest, 1908. december 5.)
12. x 1877.
Winkler János (Monor) baromfitenyésztési szakíró († Budapest, 1938. december 9.)
12. x 1902.
Mattioni Eszter (Szekszárd) festő († 1993. március)
12. † 1952.
Erőssy Lajos (Budapest) tervezőmérnök (x Garamszécs, 1879. június 14.)
13. x 1852.
Ságh József (Pest) zeneíró, tanár († Vác, 1922. január 25.)
13. † 1852.
Kilényi Dávid (Debrecen) színész, színigazgató (x 1791.)
13. x 1877.
Morinyi Ödön (Komárom) festő († Brüsszel mellett, 1958.)
14. x 1877.
Bátki József (Zagyvaróna) festő, szobrász († Salgótarján, 1948. december 27.)
14. x 1877.
Sörös Béla (Nemespécsely) református püspök († Losonc, 1939. október 2.)
14. x 1877.
Voinovich Géza (Debrecen) irodalomtörténész, esztéta, akadémikus († Budapest, 1952. szeptember 20.)
14. † 1977.
Dávid Gyula (Budapest) zeneszerző, főiskolai tanár (x Kecskemét, 1913. május 6.)
15. x 1877.
Láng Boldizsár, báró (Budapest) politikus, altábornagy († Budapest, 1943. április 27.)
15. † 1927.
Mandovszky Richárd (Budapest) újságíró (x 1867.)
15. † 1952.
Sándor Móric (Budapest) építész (x Felsőalap, 1885. január 10.)
16. x 1852.
Reichenhaller Kálmán (Pest) kémikus († Budapest, 1919. április 16.)
16. † 1902.
Feleky Miklós (Budapest) színész, rendező (x Nagygalambfalva, 1818. december 18.)
16. † 1977.
Vadász János (Debrecen) filmoperatőr (x Debrecen, 1903.)
17. † 1527.
Szobi Mihály (?) köznemes, Werbőczy István jegyzője, a kir. tanács tagja (x?)
17. x 1827.
Darbay György (Alsó-Ausztria) honvédtiszt († Budapest, 1909. május 16.)
17. x 1852.
Nagy Ferenc (Verőce) jogász, egyetemi tanár, akadémikus († Röjtökmuzsaj, 1928. szeptember 8.)
17. x 1852.
Wlassics Gyula, báró (Zalaegerszeg) jogász, egyetemi tanár, miniszter, művelődéspolitikus, akadémikus († Budapest, 1937. március 30.)
17. x 1877.
Nagy Iván Edgár (Riga) mezőgazdasági szakíró, irodalomtörténész († Budapest, 1947. január 19.)
17. † 1952.
Láng Nándor (Budapest) régész, egyetemi tanár, akadémikus (x Deliblát, 1871. január 3.)
17. † 1977.
Göllner Miklós (Budapest) festő (x Besztercebánya, 1902. február 22.)
17. † 1977.
Jancsó Béla, id. (?) festő (x Budapest, 1896.)
18. † 1902.
Katona Zsigmond (Kecskemét) gyógyszerész, szőlész, gyümölcskertész (x Vámfalu, 1828. május 1.)
18. x 1927.
Surányi Gábor (Kiskunfélegyháza) pedagógiai pszichológus, művelődéspolitikus († Debrecen, 1970. november 23.)
18. † 1977.
Balázs János (Salgótarján) naiv festő, versíró (x Alsókubin, 1905. június 26.)
19. x 1852.
Spányi Béla (Pest) festő († Budapest, 1914. június 12.)
19. x 1877.
Kellner József (Tata) mérnök († Budapest, 1943. július 20.)
19. † 1902.
Tolnai Lajos (Budapest) regényíró (x Györköny, 1837. január 31.)
20. † 1702.
Tótfalusi Kis Miklós (Kolozsvár) betűmetsző, nyomdász (x Alsómisztótfalu, 1650.)
20. x 1777.
Bethlen Elek, gróf (Üreg) történész († Pest, 1841. február 11.)
x 1927.
Brenner János (Szombathely) építészmérnök († Budapest, 1997. március 12.)
20. x 1927.
Nagy József (Hódmezővásárhely) operatőr († Budapest, 1994. március 21.)
20. † 1927.
Károlyi Lajos (Budapest) festő (x Szeged, 1877. július 16.)
20. † 1927.
Kovács Imre (Budapest) vegyész (x Székesfehérvár, 1865. május 24.)
21. x 1877.
Pakots József (Alvinc) újságíró, író († Budapest, 1933. június 12.)
21. † 1902.
Szontagh Ábrahám (Budapest) orvos (x Dobsina, 1830. január 16.)
21. † 1977.
Fischer Miklós (Temesvár) közíró (x Temesvár, 1893. június 11.)
21. † 1977.
Mikó Imre (Kolozsvár) író, műfordító, jogász, politikus (x Bánffyhunyad, 1911. március 27.)
21. † 1977.
Nyéki Kálmán (Budapest) római katolikus pap, teológiai tanár (x Bogyoszló, 1908. március 22.)
23. x 1852.
Khuen Antal (Freiwaldau-Gräfenberg, Ausztria) építész († Orotava, Teneriffe-sziget, 1890. február 1.)
23. x 1902.
Schmidt Eligius Róbert (Karánsebes) bányamérnök, geológus, hidrogeológus († Budapest, 1973. július 23.)
23. † 1902.
Tisza Kálmán (Budapest) politikus, miniszterelnök, akadémikus (x Geszt, 1830. december 16.)
23. † 1952.
Dienes Pál (London) matematikus, filozófus, egyetemi tanár (x Tokaj, 1882. november 24.)
23. † 1977.
Szalatnai Rezső (Budapest) író, publicista, irodalomtörténész, műfordító, könyvtáros, tanár (x Nagyszalatna, 1904. október 23.)
24. † 1877.
Preysz Móric (Budapest) kémikus, akadémikus (x Sopron, 1829. július 23.)
25. x 1702.
Desericzky Ince József (Diós) történetíró († Vác, 1763. november 16.)
25. x 1877.
Hegyi Emánuel (Pozsony) zongoraművész († 1943. vagy 1944.)
25. † 1977.
Gerő Sándor (Budapest) grafikus, karikaturista (x Budapest, 1904. május 17.)
25. † 1977.
Szenkár Jenő (Düsseldorf) karmester († Budapest, 1891. április 9.)
26. x 1902.
Barra György (Zilah) pedagógus († Budapest, 1970. október 31.)
26. † 1902.
Nécsey István (München) festő (x Verebély, 1870. február 12.)
26. † 1902.
Romwalter Károly (Sopron) nyomdász (x Kőszeg, 1825. május 26.)
26. x 1927.
Koós Iván (Budapest) báb- és díszlettervező (†? 1999. október 15.)
26. x 1927.
Lantos Rezső (Mekényes) karnagy († Budapest, 1977. február 10.)
26. † 1977.
Osza Hajnal (Kecskemét) bábkészítő művész, pedagógus, a népművészet mestere (x Alpár, 1922. június 21.)
27. x 1852.
Kornfeld Zsigmond, báró (Jenikau, Csehország) a Magyar Általános Hitelbank vezérigazgatója († Budapest, 1909. március 24.)
27. x 1902.
Mondl Ferenc (Budapest) elektromérnök († Chandigarh, India, 1964. március 15.)
28. x 1802.
Károlyi György, gróf (Bécs) politikus, akadémikus († Budapest, 1877. november 9.)
28. x 1802.
Munkácsy János (Nagyvárad) újságíró, szerkesztő, színműíró († Arad, 1841. július 22.)
28. x 1877.
Dánielné Lengyel Laura (Újfehértó) író, újságíró († Budapest, 1954. június 2.)
28. † 1977.
Bársony Rózsi (Bécs) színész (x Budapest, 1909. március 14.)
28. † 1977.
Tasnádi Kubacska András (Budapest) geológus, paleontológus (x Budapest, 1902. április 28.)
29. † 1852.
Méhes Sámuel (Kolozsvár) tanár, nyomda- és laptulajdonos, író, szerkesztő, akadémikus (x Kolozsvár, 1785. január 30.)
30. x 1902.
Bruckner Lipót (Lábod) textilmunkás († Budapest, 1969.)
30. x 1902.
Szántó Ferenc (Mezőberény) magyarnóta-szerző († Budapest, 1989. december 18.)
30. † 1977.
Rácz Antal (Budapest) tanár, honvéd alezredes (x Hajdúszoboszló, 1924. május 28.)
31. † 1977.
Chytil Marió (Budapest) kiadói szerkesztő (x Bazin, 1922. április 8.)
31. † 1977.
Csallány Dezső (Nyíregyháza) régész, múzeumigazgató (x Szentes, 1903. november 10.)
ÁPRILIS
† 1277.
Gutkeled Joachim bán (x?)
† 1552.
Patócsy Ferenc békési főnemes (x Alsóeperjes, ?)
1. † 1952.
Gyergyai Árpád (Kolozsvár) orvos, egyetemi tanár (x Kolozsvár, 1881. április 21.)
2. x 1877.
Mészáros Ervin (Budapest) honvéd százados, kardvívó († Budapest, 1940. május 20.)
2. x 1877.
Pál Alfréd (Budapest) politikus († Budapest, 1934. március 8.)
2. x 1902.
Szabó József (Alsómesteri) evangélikus püspök († Győr, 1986. október 17.)
2. † 1902.
Abt Antal (Kolozsvár) fizikus, egyetemi tanár, a földmágnesesség kutatója (x Rézbánya, 1828. november 4. vagy 6.)
2. † 1927.
Prohászka Ottokár (Budapest) római katolikus püspök, egyházi szónok és író, egyetemi tanár, akadémikus (x Nyitra, 1858. október 10.)
2. 1952.
Megindul az Esti Budapest című lap.
2. † 1952.
Molnár Ferenc (New York) író, hírlapíró (x Budapest, 1878. január 12.)
3. † 1877.
Fekete János (Székesfehérvár) író (x Kápolnásnyék, 1817. december 11.)
3. 1952.
Elkészült a diósgyőri nagyolvasztó.
3. † 1977.
Remetei Filep Ferenc (Körmend) orvos (x Nagyszeben, 1898. március 11.)
4. † 1977.
Radnai György (Budapest) operaénekes (x Szurdokpüspöki, 1920. augusztus 7.)
5. † 1902.
Névy László (Budapest) tanügyi és esztétikai író (x Középiszkáz, 1841. január 27.)
5. x 1927.
Vass Lajos (Poroszló) zeneszerző, karnagy († Budapest, 1992. november 6.)
5. † 1977.
Fodor Ernő (Kolozsvár) újságíró, szerkesztő, műfordító (x Lvov, 1906. június 1.)
5. † 1977.
Zádor Jenő (Los Angeles) zeneszerző, zenetörténész (x Bátaszék, 1894. május 11.)
6. † 1802.
Pállya István (Pest) színműíró, piarista rendfőnök (x Léva, 1740. szeptember 10.)
6. x 1902.
Tápai Antal (Kistelek) szobrász († Szeged, 1986. szeptember 20.)
6. 1902.
Táborszky Ottó (Budapest) múzeumigazgató, gépészmérnök (x 1853.)
6. † 1927.
Katona Mór (Budapest) jogász, egyetemi tanár (x Szentmihályfa, 1845. május 5.)
6. † 1952.
Gerlóczy Géza (Budapest) orvos, belgyógyász (x Budapest, 1890. június 21.)
7. x 1877.
Osváth Ernő (Nagyvárad) szerkesztő, író († Budapest, 1929. október 28.)
7. † 1902.
Parádi Kálmán (Kolozsvár) tanár, zoológus (x Pest, 1842. április 25.)
7. x 1902.
Kósa Zoltán (Budapest) építész († Budapest, 1978.)
8. x 1902.
Szombathy Viktor (Rimaszombat) író, műfordító († Budapest, 1987. augusztus 12.)
8. x 1927.
Garzó Tamásné Bernáth Gabriella (Debrecen) kémikus († Budapest, 1981. november 27.)
9. x 1902.
Vén Emil (Fiume) festő († Budapest, 1984. július 13.)
9. † 1927.
Demjén Zoltán (Budapest) festő (x Vásárosnamény, 1860. április 4.)
10. x 1827.
Bulyovszky Gyula (Rákoskeresztúr) újságíró, ügyvéd († Budapest, 1883. április 17.)
10. x 1902.
Darvas Lili (Budapest) színész († New York, 1974. július 22.)
11. † 1902.
Meiszner Ernő (Nagyvárad) mérnök (x 1834. január 4.)
11. † 1902.
Veszelei Károly (Dombóvár) költő (x Veszprém, 1867. április 30.)
11. † 1977.
Uray Vilmos (Miskolc) gépészmérnök, egyetemi tanár (x Budapest, 1914. május 10.)
11. † 1977.
Wehner Tibor (Budapest) zongoraművész (x Budapest, 1918. december 3.)
12. x 1877.
Pásztor Árpád (Ungvár) újságíró, író († Budapest, 1940. október 26.)
13. 1752.
E napról maradt fenn az első magyarországi postabélyegző.
13. x 1827.
Hollósy Kornélia (Gertenyes) operaénekes († Dombegyháza, 1890. február 10.)
14. x 1902.
Balázs István (Zalapáka) színész († Budapest, 1976. január 1.)
14. x 1902.
Miskey József (Budapest) sakkszövetségi szervező, szerkesztő († Budapest, 1981. december 11.)
14. † 1977.
Paál József (Budapest) gépészmérnök (x Sárkeresztúr, 1900. június 6.)
15. x 1877.
Kriston Endre (Kemencse) római katolikus nagyprépost, c. püspök, egyházi író, felsőházi tag († Eger, 1960. május 3.)
15. x 1927.
Dévényi Lajos (Budapest) zongoraművész († Budapest, 1888. november 5.)
15. x 1927.
Stubnyán István (Sajókaza) bányamérnök († Budapest, 1980. november 8.)
16. x 1852.
Alvinczy Sándor (Nagykikinda) nyelvpedagógus, író († Budapest, 1925. december 16.)
16. x 1852.
Ujvári Béla (Érsekújvár) író, színműíró, szerkesztő († Budapest, 1926. november 7.)
16. x 1877.
Máday Andor (Budapest) társadalomtudományi író, egyetemi tanár, könyvtáros († Genf, 1958. december 29.)
16. † 1927.
Lóránfi Antal (Budapest) szobrász (x Kecskemét, 1856. szeptember 5.)
17. x 1927.
Guba Sándor (Heves) mezőgazdász, főiskolai igazgató († Kaposvár, 1984. február 20.)
17. x 1927.
Örsi Ferenc (Barcs) író († Budapest, 1994. augusztus 13.)
17. 1952.
Szentpétery Zsigmond (Budapest) geológus, petrográfus, egyetemi tanár, akadémikus (x Nagykőrös, 1880. július 17.)
18. x 1877.
Fekete Zoltán (Selmecbánya) erdőmérnök, egyetemi tanár, akadémikus († Sopron, 1962. április 4.)
18. † 1977.
Ligeti Magda (Budapest) ideggyógyász-pszichoanalitikus (x Budapest, 1909. október 6.)
19. † 1877.
Kecskeméthy Aurél (Budapest) újságíró, író (x Buda, 1827. április 27.)
19. † 1902.
Horánszky Nándor (Budapest) politikus, miniszter, ügyvéd (x Eger, 1838. január 15.)
19. † 1952.
Bodor Aladár (Budapest) író, újságíró, költő (x Alvinc, 1880. január 29.)
19. † 1977.
Galla Ferenc (Székesfehérvár) római katolikus pap, egyetemi tanár, egyháztörténész, pápai prelátus (x Udvard, 1888. szeptember 23.)
19. † 1977.
Weszelovszky Lajos (Budapest) gyógypedagógus (x Salgótarján, 1909. augusztus 8.)
20. x 1902.
Csáji Pál (Nagyida) református lelkész, levéltáros († Budapest, 1964. november 16.)
20. x 1902.
Gonda György (Nagykároly) színész († Budapest, 1970. július 24.)
20. x 1902.
Parragi György (Pécsbányatelep) újságíró († Budapest, 1963. március 19.)
22. x 1902.
Moravek Endre (Léva) könyvtáros († Budapest, 1971. október 4.)
23. x 1852.
Mednyánszky László, báró (Beckó) festőművész († Bécs, 1919. április 17.)
23. x 1877.
Veress Ferenc (Bukarest) orvos, egyetemi tanár (†?)
23. x 1927.
Horváth Béla (Borosjenő) színész, rendező, műfordító († Marosvásárhely, 1981. szeptember 5.)
24. † 1802.
Gyulai Sámuel, gróf (Bere) altábornagy (x Nádaska, 1723.)
24. x 1927.
Köteles Pál (Gyanta) író († Budapest, 1991. december 13.)
24. † 1927.
Edvi Illés Aladár (Budapest) gépészmérnök (x Kapuvár, 1858. január 6.)
24. † 1977.
Nagy István (Kolozsvár) író, egyetemi tanár (x Kolozsvár, 1904. február 22.)
25. † 1077.
I. Géza király (x?)
25. 1077.
I. Gézát testvére, I. (Szent) László követi a magyar trónon.
25. x 1852.
Kovács János (Szeged) etnográfus († Szeged, 1918. január 2.)
25. x 1877.
Dunay Bertalan (Szárazberencs) kardvívó, gépészmérnök († Budapest, 1961. február 28.)
25. x 1877.
Vass József (Sárvár) kalocsai nagyprépost, egyetemi tanár, miniszter († Budapest, 1930. szeptember 8.)
25. † 1977.
Méray-Horváth Zsófia (Budapest) műkorcsolyázó (x Arad, 1889. december 30.)
26. x 1827.
Mokry Endre (Monostorszeg) vízépítő mérnök († Budapest, 1889. január 15.)
26. † 1827.
Bihari János (Pest) zeneszerző, hegedűművész (x Nagyabony, 1764. október 21.)
26. x 1877.
Terkán Lajos (Székesfehérvár) csillagász († Budapest, 1940. március 26.)
26. † 1977.
Olosz Lajos (Arad) költő, ügyvéd (x Ágya, 1891. augusztus 23.)
27. x 1777.
Huber József (Pozsony) szobrász († Pest, 1832.)
27. x 1827.
Kecskeméthy Aurél (Buda) újságíró, író († Budapest, 1877. április 19.)
27. x 1877.
Száhlender Lajos (Budapest) gyógyszerész, egyetemi magántanár, lapszerkesztő († Budapest, 1946. március 16.)
27. x 1902.
Vaszkó Erzsébet (Nagykikinda) festő († Budapest, 1986. április 1.)
27. x 1927.
Nagy József (Miskolc) negyvenhatszoros válogatott röplabdázó, edző († Budapest, 1974. július 19.)
27. † 1927.
Darányi Ignác (Budapest) agrárpolitikus, miniszter, akadémikus (x Buda, 1849. január 15.)
28. x 1902.
Tasnádi Kubacska András (Budapest) geológus, paleontológus († Budapest, 1977. március 28.)
28. x 1927.
Sütő József (Budapest) vegyészmérnök († Budapest, 1983. március 17.)
29. x 1802.
Vay Miklós (Alsózsolca) politikus, kancellár, főrendiházi elnök, koronaőr, akadémikus († Budapest, 1894. május 14.)
29. x 1902.
Rauscher György (Dorog) festő († Komárom, 1930. október 3.)
30. † 1902.
Murányi Ármin (Budapest) ügyvéd, szerkesztő, író (x Győrasszonyfa, 1841. május 8.)

MÁJUS
1877.
Megindul a Népszava
x 1877.
Stolp Ödön (Budapest) mezőgazdász, főiskolai tanár († Budapest, 1969. március 10.)
† 1952.
Gyalui Farkas (Kolozsvár) könyvtárigazgató, irodalomtörténész, író (x Gyalu, 1866. november 24.)
1. x 1852.
Frim Jakab (Körmend) gyógypedagógus († Budapest, 1919. április 29.)
1. † 1902.
Ráth Károly (Budapest) iparszervező (x Szeged, 1838. július 6.)
2. † 1777.
Klimó György (Pécs) római katolikus püspök (x Lopassó, 1710. április 4.)
2. x 1852.
Kada Elek (Kecskemét) író, újságíró († Kecskemét, 1913. július 24.)
2. x 1877.
Bacsó Jenő (Debrecen) jogász, egyetemi tanár († Debrecen, 1955. október 13.)
3. x 1852.
Kálmány Lajos (Szeged) népköltészeti és népnyelvi gyűjtő († Szeged, 1919. december)
3. x 1877.
Nopcsa Ferenc, báró (Déva) nagybirtokos, paleontológus, geológus, akadémikus († Bécs, 1933. április 23.)
3. x 1902.
Tápay-Szabó Gabriella (Budapest) író, művelődéstörténész († Budapest, 1961. június 15.)
3. † 1927.
Reisz Gyula (Budapest) a New York kávéház főpincére, az irodalmi élet közismert személyisége (x Debrecen, 1859.)
3. † 1927.
Takács Imre (Pásztó) molnár, malomtulajdonos, malomipari feltaláló (x?, 1873.)
5. x 1777.
Hrabovszky János, báró (Győr) altábornagy († Olmütz, 1852. szeptember 18.)
5. † 1877.
Szalay Ágoston (Budapest) táblai elnök, történetbúvár, akadémikus (x Buda, 1811. október 24.)
5. x 1927.
Havas Gertrúd (Budapest) bábművész († Budapest, 1982. április 11.)
5. † 1977.
Grosschmid István (Torontó) a Magyar Légiforgalmi Rt. (MALERT) elnökigazgatója (x Budapest, 1891. május 5.)
5. † 1977.
Lakos György (Budapest) író, újságíró (x Békéscsaba, 1921. augusztus 20.)
5. † 1977.
Molnár Rózsa (Vác) festő (x Monor, 1900. október 11.)
6. x 1902.
Boros Béla (Kassa) író, költő († Pécs, 1979. január 18.)
6. x 1927.
Fodor Géza (Szeged) matematikus, egyetemi tanár, akadémikus († Szeged, 1977. szeptember 28.)
7. x 1777.
Schuster János (Pécs) orvos, kémikus, egyetemi tanár, akadémikus († Pest, 1939. május 19.)
7. x 1927.
Csángó András (Börcs) építész († 1967. március 27.)
7. † 1952.
Pesthy Pál (Sárszentlőrinc) jogász, miniszter (x Uzborjád, 1873. július 9.)
8. x 1827.
Vajda János (Pest) költő, publicista (†Budapest, 1897. január 17.)
8. x 1877.
Udvardy Ignác (Zalaegerszeg) festő († Zalaegerszeg, 1961. április 1.)
8. x 1902.
Somló István (Szolnok) színész, rendező († Budapest, 1971. április 5.)
8. x 1927.
Bányász Tibor (Sárospatak) orvos, belgyógyász, diabetológus († Budapest, 1987. május 26.)
8. x 1927.
Greksa Borbála (Homokmégy) mintaíró, hímző- és pingálóasszony († Kalocsa, 1985. december 27.)
9. x 1852.
Czobor Béla (Székesfehérvár) műtörténész, akadémikus († Budapest, 1904. január 23.)
9. x 1877.
Heller Farkas Henrik (Budapest) közgazdász, egyetemi tanár, akadémikus († Budapest, 1955. szeptember 29.)
9. x 1877.
Szerémi Gusztáv (Budapest) hegedűpedagógus, zeneszerző († Budapest, 1952. augusztus 16.)
9. † 1877.
Entz Ferenc (Promontor-Budafok) orvos, szőlész, kertész, akadémikus (x Sümeg, 1805. december 6.)
10. x 1852.
Kazaliczky Antal (Mozsgó) színész, színműíró († Budapest, 1917. november 5.)
10. x 1852.
Lánczy Leó (Pest) a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, majd a Bp.-i Kereskedelmi és Iparkamara elnöke († Budapest, 1921. január 26.)
10. x 1902.
Dobroszláv Lajos (Vinga) festő († Tata, 1986. augusztus 8.)
10. x 1902.
Nyíri István (Cegléd) építészmérnök († Budapest, 1955. augusztus 31.)
10. † 1902.
Wittinger Antal (Kőszeg) pedagógus, helytörténész (x Törökbálint, 1850. szeptember 8.)
11. x 1877.
Baransky Emil László (Ópalánka) akvarellfestő, grafikus († 1941. január 20.)
12. † 1952.
Romsauer Lajos (Budapest) matematikus, műegyetemi tanár (x Malacka, 1879. augusztus 23.)
12. † 1977.
Gimes Imre (Budapest) újságíró, író (x Bucs, 1900. június 23.)
13. † 1902.
Lengyel Endre (Sárospatak) orvos (x Sárospatak, 1821. november 30.)
13. x 1927.
Keleti Tamás (Budapest) biokémikus, akadémikus († Budapest, 1989. október 4.)
13. † 1977.
Mády Zoltán (Budapest) nyelvész, irodalomtörténész, szociológus (x Budapest, 1898. szeptember 9.)
13. † 1977.
Rosta János (Budapest) gyermekgyógyász, szakorvos (x Budapest, 1926. április 29.)
14. † 1952.
Sima László (Szentes) lapszerkesztő, helytörténész (x Szentes, 1884. augusztus 26.)
15. x 1902.
Molnár István (Várhely) belgyógyász, ideggyógyász († Budapest, 1972. április 26.)
15. † 1927.
Mihály József (Budapest) újságíró, orvos, tanár (x Kolozsvár, 1853. május 17.)
15. † 1977.
Görgey Mihály (Budapest) jogász (x Nagykároly, 1919. július 9.)
15. † 1977.
Nyíreő István (Budapest) könyvtáros (x Nagybánya, 1893. március 20.)
16. † 1927.
Pecz Ármin (Budapest) kertész, 1848–1867 között a Ludoviceum főkertésze (x Pest, 1855.)
17. x 1927.
Batka István (Szeged) építészmérnök († Budapest, 1980. május 29.)
18. † 1902.
Kézmárszky Tivadar (Budapest) szülész, egyetemi tanár (x Szepesváralja, 1842. május 2.)
18. † 1927.
Toborffy Zoltán (Budapest) mineralógus, geológus, kémikus (x Budapest, 1882. március 31.)
18. † 1977.
Révész Mihály (Budapest) újságíró, történész (x Kemenesmihályfa, 1884. december 16.)
18. † 1977.
Z. Nagy Ferenc (Budapest) agrárpolitikus (x Dévaványa, 1899. szeptember 2.)
19. x 1852.
Tetmajer Károly (Korompa) gépészmérnök, tanár († Kassa, 1907 után)
19. x 1902.
Miklós László (Dombóvár) szülész-nőgyógyász, egészségügyi szervező († Budapest, 1972. június 23.)
19. † 1952.
Káplány Géza (Budapest) könyvtáros (x Erzsébetváros, 1880. február 4.)
20. x 1902.
Haszmann Pál (Gyulafalva) néprajzi és helytörténeti kutató, tanár († Alsócsernáton, 1977. szeptember 13.)
20. † 1952.
Gelei József (Budapest) zoológus, egyetemi tanár, akadémikus (x Árkos, 1885. augusztus 20.)
21. 1327.
Szomolnok városa kiváltságokat kap.
21. x 1902.
Breuer Marcel Lajos (Pécs) építész († New York, 1981. július 1.)
21. x 1902.
Lauber László (Pécs) építészmérnök († Budapest, 1953. augusztus 13.)
21. x 1902.
Róna Magda (Budapest) koreográfus, színházi rendező († Budapest, 1989. február 9.)
21. † 1977.
Barla Gyula (Debrecen) irodalomtörténész, tanár (x Gyulaháza, 1925. április 12.)
21. † 1977.
Déván István (Kempten) atléta, újságíró (x Pozsony, 1890. november 4.)
21. x 1927.
Dezső Imre (Hódmezővásárhely) kertészmérnök († Kijev, 1971. szeptember 16.)
22. x 1852.
Jalsoviczky Géza (Nagykőrös) gépészmérnök († Budapest, 1938. február 26.)
22. x 1927.
Bolla Ilona (Felsőgörzsöny) történész († Budapest, 1980. december 8.)
22. † 1977.
Bak János (Budapest) bibliográfus, könyvkiadási szakíró (x Mezőnyék, 1906. május 20.)
23–30. 1277.
A rákosi gyűlés nagykorúvá nyilvánítja IV. (Kun) Lászlót, aki átveszi az ország irányítását.
23. † 1877.
Fleischer József (Budapest) orvos, szülész (x Breznóbánya, 1829. június 22.)
23. x 1902.
Almássy György (Debrecen) orvos, röntgenológus († Orosháza, 1967. szeptember 17.)
23. x 1927.
Ancsel Éva (Budapest) filozófus, egyetemi tanár, akadémikus († Budapest, 1993. május 1.)
23. † 1927.
Havass Rezső (Budapest) földrajzi és gazdasági író (x Pozsony, 1852. január 17.)
24. x 1877.
Reiss Zoltán (Budapest) építész († Budapest, 1945. június 26.)
24. x 1902.
Horn Béla (Apatin) orvos, szülész-nőgyógyász, egyetemi tanár († Budapest, 1983. május 10.)
25. x 1852.
Ellinger Jozefa (Pest) operaénekes († Budapest, 1920. április 11.)
25. x 1902.
Vastagh László (Budapest) szobrász († Budapest, 1972. január 18.)
26. x 1902.
Hátszegi Ottó (Branjevo) katonatiszt, tőrvívó († Budapest, 1977. július 21.)
26. x 1902.
Gálffy Lola (Nagyenyed) festő († Szentendre, 1980. június 13.)
26. x 1902.
Klimes Károly (Budapest) ideggyógyász († Budapest, 1968. február 12.)
26. x 1902.
Somogyi Imre (Abony) gazdasági szervező, népnevelő, szakíró († Budapest, 1947. augusztus 5.)
26. † 1927.
Szenes Béla (Budapest) író, újságíró (x Budapest, 1894. január 18.)
26. † 1952.
Karafiáth Jenő (Budapest) politikus, miniszter (x Budapest, 1883. július 31.)
26. † 1977.
Földes István (Vác) csillagász (x Budapest, 1908. október 12.)
26. † 1977.
Izsák Domokos (Bencéd) parasztköltő, népi elbeszélő (x Csehétfalva, 1895. november 5.)
27. 1677.
Varsóban XIV. Lajos francia király, Apafi Mihály erdélyi fejedelem és a magyarországi bujdosók szövetséget kötnek.
27. x 1827.
Lázár Kálmán, gróf (Bencenc) földbirtokos, ornitológus, akadémikus († Erzsébetváros, 1874. február 27.)
27. x 1877.
Domanovszky Sándor (Nagyszeben) történész, egyetemi tanár, akadémikus († 1955. április 30.)
27. x 1877.
Vízvári Mariska (Budapest) színész († Budapest, 1954. január 9.)
27. † 1977.
László Mihály (Eger) borász, pincemester (x Eger, 1912. november 6.)
27. † 1977.
Ratkóczy Nándor (Budapest) orvos, radiológus, egyetemi tanár (x Pécs, 1891. május 9.)
28. x 1852.
Rákosi Szidi (Ötvös) drámai színész († Budapest, 1935. október 20.)
28. † 1977.
Vecsey József (Sankt Gallen) római katolikus pap, teológiai tanár, szerkesztő (x Nemeshetés, 1913. november 11.)
29. x 1877.
Náday Béla (Budapest) drámai színész († Budapest, 1937. október 23.)
29. x 1877.
Schimert Gusztáv (Erdély-Szerdahely) orvos († Stuttgart, 1955. augusztus 13.)
29. 1902.
Megalakul a Gyáriparosok Országos Szövetsége (GYOSZ)
29. † 1977.
Keresztessy Mária (Budapest) színész (x Miskolc, 1908. június 25.)
30. x 1927.
Nyilas András (Békéscsaba) közgazdász († 1992.)
30. x 1927.
Szvetnik Joachim (Mélykút) ötvös, restaurátor († Baja, 1988. március 30.)
30. † 1977.
Kárász Judit (Budapest) fotóművész (x Szeged, 1912. május 12.)
31. † 1827.
Pápay Sámuel (Pápa) nyelvész, tanár, ügyvéd (x Felsőörs, 1770. március 8.)
31. † 1827.
Schauff Nepomuk János (Varasd) festő, rézmetsző, kiadó, rajztanár (x Hermanmiestetz, Csehország, 1757. május 16.)
31. x 1877.
Mihalovits János (Privigye) jogász, bányamérnök, egyetemi tanár, technikatörténész († Budapest, 1939. január 3.)
31. x 1902.
Egyedi László (Budapest) gépészmérnök († Budapest, 1980. április 22.)
31. † 1902.
Rozvány György (Nagyszalonta) helytörténeti és irodalomtörténeti író (x Nagyszalonta, 1819. április 21.)
31. † 1927.
Ferenczi Zoltán (Budapest) irodalomtörténész, könyvtáros, akadémikus (x Borsa, 1857. október 7.)
31. x 1927.
Juhász Jenő (Balatonboglár) orvos, patológus, egyetemi tanár († Budapest, 1985. május 1.)

JÚNIUS
x 1802.
Dessewffy Arisztid (Csákány) honvéd tábornok, aradi vértanú († Arad, 1849. október 6.)
† 1827.
Perecsényi Nagy László (Borosjenő) költő, író (x 1771.)
1. 1552.
Hádim Ali budai pasa elfoglalja Veszprémet.
1. † 1877.
Edvi Illés László (Jászberény) orvos (x Réti, 1813. december 29.)
1. † 1977.
Básti Lajos (Budapest) színész (x Keszthely, 1911. november 17.)
2. x 1902.
Nagy Sándor (Budapest) az 1956-os forradalom és szabadságharc résztvevője és mártírja († Budapest, 1959. július 30.)
2. x 1927.
Würtz Ádám (Tamási) grafikus († Budapest, 1994. május 13.)
2. † 1952.
Berti László (Budapest) kard- és tőrvívó (x Nyíregyháza, 1875. június 24.)
3. x 1877.
Szántó Tivadar (Bécs) zongoraművész, zeneszerző († Budapest, 1934. január 7.)
3. x 1927.
Ambrózy György (Budapest) orvos, ideg- és elmegyógyász, c. egyetemi tanár († Budapest, 1985. március 29.)
3. † 1927.
Glatter Gyula (Budapest) festő (x München, 1886. március 27.)
4. 1852.
I. Ferenc József első magyarországi körútjára indul.
4. † 1877.
Frey Lajos (Budapest) építész (x Bécs, 1829. január 12.)
4. x 1902.
Illés Endre (Csütörtökhely) író, műfordító, könyvkiadó igazgató († Budapest, 1986. július 25.)
4. x 1902.
Szelepcsényi Lajos (Középtúr) vegyészmérnök († Budapest, 1962. június 6.)
4. † 1977.
Kovács Margit (Budapest) szobrász, keramikus (x Győr, 1902. november 30.)
5. † 1877.
Mindszenty Gedeon (Eger) költő, egyházi szónok (x Jolsva, 1829. október 8.)
5. x 1902.
Szenes Erzsi (Nagymihály) költő, író († Tel Aviv, 1979.)
5. x 1927.
Kovács Vilmos (Gát) költő, író († Budapest, 1977. november 13.)
5. x 1927.
Molnár József (Kőszeg) nyelvész († Budapest, 1987. május 9.)
6. † 1902.
Szigeti Imre (Budapest) színész (x Veszprém, 1831. október 15.)
6. † 1952.
Hajdú Algernon László (Budapest) színész, ügyelő (x Budapest, 1890.)
6. † 1977.
Maros László (Halle) újságíró (x Budapest, 1918. június 17.)
7. x 1852.
Kaufmann Dávid (Kojetin, Morvaország) vallásbölcselő, történész († Karlsbad, 1899. július 6.)
7. † 1977.
Kovács Ferenc (Budapest) orvos, kutató (x Budapest, 1907. március 13.)
7. † 1877.
Steinacker Gusztáv (Buttstädt, Németország) evangélikus lelkész, hittudós, író, műfordító (x Bécs, 1809. március 1.)
8. x 1927.
Kiss István (Biharillye) szobrász (†?, 1997. december 30.)
8. † 1927.
Mende Bódog (Budapest) újságíró (x Jánosháza, 1848. február 8.)
9. x 1902.
Szedő Mihály Dénes (Budapest) ferences rendi szerzetes, költő, műfordító († Budapest, 1983. szeptember 25.)
9. x 1902.
Zárday Imre (Budapest) belgyógyász, kardiológus († Budapest, 1968. október 14.)
9. † 1977.
Békeffy István (Budapest) színműíró, kabarészerző (x Szeged, 1901. augusztus 31.)
10. 1827.
Megalakul a pesti kaszinó.
10. x 1927.
Márkus László (Budapest) színész († Budapest, 1985. december 30.)
11. † 1577.
Kultsár György evangélikus prédikátor, egyházi író (x Alsólendva, ?)
11. † 1877.
Darányi Ignác (Budapest) ügyvéd, jószágigazgató, gazdasági író (x Kecskemét, 1811. március 11.)
11. x 1927.
Gundel Imre (Budapest) muzeológus, gasztronómus († Budapest, 1993. július 26.)
11. † 1927.
Richter Aladár (Budapest) botanikus, egyetemi tanár, akadémikus (x Rimaszombat, 1868. január 5.)
11. † 1977.
Szikszay Jenő (Brassó) tanár, irodalomtörténész (x Magyarpéterfalva, 1921. október 19.)
12. † 1977.
Bajnóczy József (Pilismarót) vezérezredes (x Szinérváralja, 1888. február 27.)
12. † 1977.
Götze Árpád (Budapest) fül-orr-gégész, c. egyetemi tanár (x Pulin, 1891. június 11.)
12. † 1977.
Mészáros Anna (Budapest) zongoraművész (x Újpest, 1894. június 26.)
12. † 1977.
Várszegi József (Budapest) gerelyhajító, testnevelő tanár (x Győr, 1910. szeptember 7.)
13. † 1952.
Kiss Ferenc (Szeged) erdőmérnök (x Szilsárkány, 1860. április 25.)
13. † 1977.
Simon Sándor (Budapest) orvos, farmakológus (x Budapest, 1901. május 18.)
14. x 1852.
Zichy Ágost, gróf (Penzing) utazó, akadémikus († Bécs, 1925. október 4.)
14. x 1877.
Kádár Béla (Budapest) festő († Budapest, 1956. január 22.)
14. † 1902.
Fábián János (Budapest) mérnök (x Ollár, 1936. június 24.)
14. x 1927.
Decsi László (Pécs) orvos († Budapest, 1986. július 27.)
14. x 1927.
Gazdag László (Makó) térképész († Budapest, 1967. május 5.)
14. † 1977.
Hennyey Gusztáv (München) vezérezredes, külügyminiszter (x Kolozsvár, 1888. szeptember 25.)
16. † 1877.
Vrabély Márton (Eger) flórakutató (x? 1808.)
16. † 1977.
Baráth Béla (Kolozsvár) könyvtáros, bibliográfus (x Budapest, 1893. november 3.)
16. † 1977.
Bölcskei Elemér (Budapest) mérnök, egyetemi tanár, akadémikus (x Pestszentlőrinc, 1917. november 12.)
16. † 1977.
Dégen Imre (Gyöngyös) mérnök, c. egyetemi tanár (x Miskolc, 1910. november 8.)
17. x 1802.
Szemere Miklós (Lasztóc) politikus, költő, akadémikus († Lasztóc, 1881. augusztus 20.)
17. x 1902.
Jancsó Vilmos (Budapest) kertészmérnök († Budapest, 1981. szeptember 1.)
17. † 1977.
Borka Géza (Kaposvár) költő, tanár (x Guta, 1894. július 11.)
18. x 1852.
Csernoch János (Szakolca) bíboros, hercegprímás, akadémikus († Esztergom, 1927. július 25.)
18. x 1852.
Lederer Sándor (Kiskunfélegyháza) közgazdasági író († Budapest, 1927. november 28.)
18. x 1877.
Gombocz Zoltán (Sopron) nyelvtudós, egyetemi tanár, akadémikus († Budapest, 1935. május 1.)
19. x 1902.
Bán Frigyes (Kassa) filmrendező († Budapest, 1969. szeptember 30.)
19. x 1927.
Blum Tamás (Budapest) karmester († Zürich, 1992. január 8.)
19. † 1952.
Warga László (Budapest) építészmérnök, műegyetemi tanár (x Jászberény, 1878. november 21.)
20. x 1877.
Tápay-Szabó László (Szeged) újságíró, író († Budapest, 1941. május 18.)
20. † 1927.
Hám Antal (Budapest) kegyesrendi szerzetes, egyházi író (x Mindszent, 1865. július 10.)
21. † 1852.
Bozzay Pál (Zánka) költő, író (x Kővágóörs, 1829. január 10.)
22. x 1927.
Kiss Arthur (Budapest) filozófus († Budapest, 1999. július)
23. x 1677.
Spangár András (Légrád) jezsuita történész, egyházi író, tanár, rendházfőnök († Rozsnyó, 1744. március 14.)
23. x 1927.
Frey Tamás (Pécs) villamosmérnök, matematikus, egyetemi tanár († Budapest, 1978. április 9.)
23. † 1977.
Alföldy László (Budapest) sakkíró, sakkoktató (x Budapest, 1914. január 1.)
23. † 1977.
Czapáry László (Budapest) mezőgazdász (x Nova, 1899. július 18.)
25. x 1877.
Conrad Gyula (Budapest) festő, grafikus († 1959. január 26.)
25. x 1877.
Faragó Géza (Budapest) festő, grafikus († Budapest, 1928. szeptember 23.)
25. x 1927.
Róka Antal (Kászonújfalu) atléta, távgyalogló († Siófok, 1970. szeptember 16.)
25. † 1977.
Simon Lajos (Budapest) ortopéd sebész (x Budapest, 1907. augusztus 15.)
25. † 1977.
Szervánszky Endre (Budapest) zeneszerző (x Kistétény, 1911. december 27.)
25. † 1977.
Ürmössy Lajos (Sajószentpéter) bányamérnök, szakíró (x Budapest, 1892. augusztus 14.)
26. x 1752.
Klobusiczky Péter (Fehérgyarmat) kalocsai érsek († Kalocsa, 1843. július 2.)
26. † 1977.
Szepesi Endre (Budapest) villamosmérnök, c. egyetemi tanár (x Sátoraljaújhely, 1906. október 14.)
27. x 1927.
Ádám László (Székelykeresztúr) geográfus († Budapest, 1994. január 15.)
28. † 1977.
Barabás Mihály (Budapest) orvos, röntgenszakorvos (x Budapest, 1900. szeptember 13.)
28. † 1977.
Belloni Gyula (Budapest) atléta, síelő, gyeplabdázó (x Sashalom, 1904. február 6.)
29. x 1902.
Molnár László (Kiskunfélegyháza) evezős († Budapest, 1981. július 28.)
29. x 1927.
Török Endre (Mezőkövesd) sebész, aneszteziológus († Pécs, 1972. szeptember 3.)
30. x 1877.
Vértessy Jenő (Budapest) irodalomtörténész, műfordító († Újtátrafüred, 1916. június 16.)
30. † 1902.
Maizner János (Kolozsvár) orvos, szülész, egyetemi tanár (x Vác, 1828. május 24.)
30. † 1977.
Elekes György (Budapest) orvos, belgyógyász (x Sárospatak, 1905. március 10.)

JÚLIUS
1052.
Zotmund elsüllyeszti III. Henrik német–római császár hajóhadát a Dunán.
1552.
Hádim Ali budai pasa elfoglalja Szécsényt, Hollókőt, Bujákot, Ságot és Balassagyarmatot.
1. 1852.
Megindul a Szépirodalmi Lapok című újság, amely hetente kétszer jelenik meg.
1. x 1902.
Garami Andor (Prossnitz, Ausztria) újságíró, filmdramaturg († Budapest, 1944.)
1. x 1902.
Hubay Ilona (Pécs) könyvtáros, bibliográfus († München, 1982. június 20.)
1. x 1902.
Oszlaczky Szilárd (Budapest) geofizikus († Budapest, 1986. május 14.)
1. x 1902.
Szabó Lajos (Budapest) filozófiai író, festőművész († Düsseldorf, 1967. október 21.)
1. 1952.
Dél-Szlovákia magyarlakta területein engedélyezik a kétnyelvűséget.
2. 1602.
Basta generális tövisi győzelme Székely Mózes felett.
2. x 1677.
Ráday Pál (Losonc) birtokos nemes, kuruc diplomata, kancelláriai igazgató († Pécel, 1733. május 20.)
3. x 1902.
Donhoffer Szilárd (Budapest) orvos († Pécs, 1999. január 12.)
3. x 1902.
Rom Pál (Budapest) vegyész, gyógyszerész († Budapest, 1962. november 22.)
3. x 1902.
Szilágyi Marcsa (Kunmadaras) színész, sanzonénekes († Budapest, 1983. augusztus 6.)
3. † 1977.
Zentai Lea (Budapest) újságíró, közgazdász (x Brassó, 1919. október 23.)
4. x 1877.
Rózsa Lajos (Körmend) operaénekes († Detroit, 1922. december 26.)
4. 1902. Bálint Alajos (Lugos) régész, múzeumigazgató († Szeged, 1983. március 30.)
4. † 1927.
Ujváry Ignác (Kisoroszi) festő (x Pest, 1860. szeptember 20.)
4. † 1977.
Endrey Mihály (Apostag) római katolikus püspök (x Budapest, 1905. november 2.)
x 1752.
Szekér Alajos Joakim (Komárom) szerzetes, író († Kolozsvár, 1810. szeptember 26.)
5. x 1802.
Apponyi Rudolf, gróf (Appony) diplomata († Bécs, 1853. december 30.)
5. † 1977.
Mihály László (Budapest) költő, újságíró (x Székelyudvarhely, 1902. december 29.)
6–9. 1552.
Hádim Ali budai pasa Drégelyt ostromolja. A várat Szondi György védte.
6. x 1802.
Botka Tivadar (Kisendréd) történetíró, jogtörténész, akadémikus († Kisvezekény, 1885. január 6.)
6. x 1902.
Schmidl Ferenc (Székesfehérvár) építészmérnök († Budapest, 1977. július 22.)
6. † 1977.
Fejes Sándor (Budapest) kertészmérnök (x Tóváros, 1907. november 12.)
7. x 1902.
Mináry Pál (Budapest) építész, belsőépítész († Budapest, 1983.)
7. † 1902.
Schwicker János Henrik (Budapest) pedagógus, publicista, politikus (x Újbesnyő, 1839. április 28.)
8. x 1902.
Almásy Pál (Vác) altábornagy, gépészmérnök († Budapest, 1985. március 17.)
8. x 1902.
Ormay Imre (Budapest) zenei író, műfordító († Budapest, 1979. szeptember 22.)
8. † 1952.
Vidor Emil (Budapest) műépítész (x Pest, 1867. március 27.)
9. † 1552.
Szondi György (Drégely) végvári kapitány (x?)
9. † 1902.
Dobsa Lajos (Kosgyán) drámaíró (x Makó, 1824. október 6.)
10. † 1902.
Schlauch Lőrinc (Nagyvárad) római katolikus püspök, bíboros, egyházjogász, akadémikus (x Újarad, 1824. március 27.)
10. † 1927.
Emich Gusztáv (Budapest) diplomata, miniszter (x Pest, 1866. november 3.)
10. x 1927.
Sipkay Barna (Nyíregyháza) író, újságíró († Budapest, 1968. január 28.)
10. † 1977.
Ráski Sándor (Bécs) református püspök (x Kassa, 1920. december 1.)
11. x 1902.
Skaloud Ferenc (Budapest) orvos, fogorvos, szájsebész († Budapest, 1981. október 31)
11. † 1977.
Fokos-Fuchs Dávid Rafael (Budapest) nyelvész, etnográfus, akadémikus (x Bizens, 1884. december 10.)
11. † 1977.
Szenczi Miklós (Budapest) filológus, egyetemi tanár (x Budapest, 1904. április 26.)
11. † 1977.
Tekeres Sándor (Budapest) énekművész (x Csíkménaság, 1921. június 1.)
12. x 1877.
Szelényi Ödön (Késmárk) tanár, pedagógiai és filozófiai író († Budapest, 1931. szeptember 18.)
12. x 1927.
Matkovics Béla (Csongrád) biokémikus, egyetemi tanár († Szeged, 1998. október 13.)
12. † 1952.
Gallowich Tibor (Gyula) labdarúgó, edző, újságíró, szerkesztő (x Szeged, 1900. november 3.)
13. x 1877.
Székely Sándor (Sarkadcsákisziget) író († Balatonmáriafürdő, 1953. július 25.)
13. x 1927.
Csajányi György (Budapest) színész, énekes († Budapest, 1977. szeptember 25.)
13. † 1977.
Falu Tamás (Ócsa) költő, regényíró (x Kiskunfélegyháza, 1881. november 10.)
14. x 1877.
Mészáros Alajos (Budapest) színész († Budapest, 1920. október 17.)
14. † 1977.
Fehér Ödön (Budapest) vegyészmérnök, gyógyszerkémikus (x Budapest, 1924. február 13.)
15. x 1902.
Nagy Sándor Béla (Nagykapos) református lelkész († Püspökladány, 1983. február 26.)
15. x 1927.
Csermák Tibor (Kaposvár) grafikus, rajzfilmrendező († Budapest, 1965. november 14.)
15. † 1952.
Réthey Ferenc (Budapest) jogi író, politikus (x Kecskemét, 1880. július 4.)
16. x 1877.
Károlyi Lajos (Szeged) festő († Budapest, 1927. március 20.)
16. x 1952.
Fábián Tibor (Fehérgyarmat) jogász, testnevelő tanár († Budapest, 1988. január 4.)
17. x 1877.
Tabakovits Dusán (Arad) pénzügyi szakember († Budapest, 1941. november 22.)
17. x 1927.
Kóté Sörös József (Monor) az 1956-os forradalom és szabadságharc résztvevője és mártírja. († Budapest, 1959. február 26.)
18. x 1552.
I. Rudolf (Bécs) magyar király († Prága, 1612. január 20.)
18. x 1902.
Weiszfeiler Gyula (Brassó) mikrobiológus, akadémikus († Budapest, 1984. április 9.)
18. x 1927.
Nagy Lajos (Kecskemét) az 1956-os forradalom és szabadságharc résztvevője és mártírja († Budapest, 1957. október 1.)
18. † 1977.
Andor Ilona (Budapest) karnagy, zenepedagógus (x Pécsvárad, 1904. április 9.)
19. x 1927.
Gerelyes Ede (Pesterzsébet) történész, muzeológus († Budapest, 1988. június 17.)
19. † 1977.
Hűvös Sándor (Budapest) katonatiszt, repülő (x Szabadka, 1911. október 16.)
20. körül † 1527.
Černi Jován (Tornyos) szerb martalócvezér (x?)
21. † 1977.
Hátszegi Ottó (Budapest) katonatiszt, tőrvívó (x Branjevo, 1902. május 26.)
22. x 1627.
Spilenberger Dávid (Lőcse) orvos († Lőcse, 1684. május 27.)
22. x 1877.
Rózsaffy Dezső (Budapest) művészettörténész, festő, író († Budapest, 1937. november 17.)
22. x 1902.
Markovich Pál (Munkács) bányamérnök, oktatásszervező († Miskolc, 1969. augusztus 23.)
22. † 1952.
Lengyel Miklós (Budapest) irodalomtörténész, író (x Újfehértó, 1878. május 28.)
22. † 1977.
Schmidl Ferenc (Budapest) építészmérnök (x Székesfehérvár, 1902. július 6.)
23. x 1877.
Bibó István (Kecskemét) etnológus, filozófus, könyvtárigazgató († Szeged, 1935. szeptember 10.)
24. x 1877.
Földváry Miksa (Siklós) erdőmérnök († Balatonfenyves, 1945. január 6.)
24. † 1927.
Lukácsy Lajos (Kapuvár) szobrász (x Kapuvár, 1876. május 1.)
24. x 1927.
Tóth József (Monor) az 1956-os forradalom és szabadságharc résztvevője és mártírja († Budapest, 1959. február 26.)
24. † 1952.
Sebeők Sára (Budapest) operaénekes (x Sátoraljaújhely, 1886. április 11.)
24. † 1977.
Macskássy Árpád (Budapest) gépészmérnök, egyetemi tanár (x Csurgó, 1904. február 29.)
25. x 1752.
Marczibányi István (Makó) udvari tanácsos, az irodalom és a tudomány mecénása († Buda, 1810. december 21.)
25. † 1927.
Csernoch János (Esztergom) bíboros, hercegprímás, akadémikus (x Szakolca, 1852. június 18.)
26. † 1502.
Geréb László (Telek) érsek (x? 1452.)
26. † 1977.
Hilvert Elek (Budapest) mérnök, statikus (x Budapest, 1895. november 25.)
27. 1552.
Ahmed pasa elfoglalja Temesvárt. A várat Losonczy István védte.
27. x 1877.
Bruckner Győző (Felsőlövő) jogász, jogakadémiai tanár, akadémikus († Budapest, 1962. április 7.)
27. x 1877.
Dohnányi Ernő (Pozsony) zongoraművész, zeneszerző, karmester († New York, 1960. február 9.)
27. † 1902.
Vadnai Károly (Budapest) újságíró, akadémikus (x Miskolc, 1832. április 28.)
27. 1927.
Megalakul a Magyar Revíziós Liga. Elnöke Herczeg Ferenc.
27. † 1927.
Sárközy Imre (Budapest) vízszabályozási mérnök (x Nagybajom, 1869. április 15.)
27. † 1552.
Losonczy István (Temesvár) főispán, várkapitány (x?)
27. † 1952.
Székely Artúr (Budapest) közgazdasági író (x Kisbér, 1887. március 26.)
27. † 1977.
Iványi Endre (Székesfehérvár) római katolikus pap (x Jánoshalma, 1909. december 1.)
28. x 1877.
Nikelszky Géza (Szatmárnémeti) iparművész, festő († Pécs, 1966. október 11.)
28. † 1902.
Jankó János (Borszék) etnográfus (x Pest, 1868. március 13.)
28. † 1977.
Rév István (Budapest) iparművész, tanár (x Budapest, 1898. április 23.)
29. x 1902.
Szokoly Endre (Budapest) újságíró († Budapest, 1978. április 8.)
30. 1552.
A török elfoglalja Lippát és Solymost.
30. 1802.
Létrejön a szatmári és a kassai római katolikus püspökség.
30. x 1902.
Medveczky Jenő (Savnik) festő († Budapest, 1969. április 27.)
30. x 1902.
Soltész Anni (Budapest) színész († Budapest, 1973. október 4.)
31. x 1527.
I. Miksa (Bécs) magyar király († Prága, 1576. október 12.)
21. x 1902.
Antal Lajos (Szalatnya) orvos, belgyógyász († Budapest, 1973. február 8.)

AUGUSZTUS
1552.
Ahmed pasa elfoglalja Lugost és Karánsebest.
1. x 1902.
Morvay Jenő (Tiszaolc) festőművész, grafikus († Prága, 1945. május)
1. † 1927.
Handel Berta (Budapest) operaénekes (x Újpest, 1869. szeptember 30.)
1. x 1927.
Kabai János (Bukarest) kémikus († Budapest, 1988. október 1.)
2. † 1902.
Laky Demeter (Csorna) pedagógiai író, premontrei perjel (x Keszthely, 1918. december 25.)
3. x 1902.
Hegyi Ilona (Marosvásárhely) író, újságíró († Auschwitz, 1944. december)
3. x 1902.
Zacher Zoltán (Homokbödöge) gépészmérnök († Budapest, 1987. augusztus 3.)
3. † 1902.
Hajnik Imre (Budapest) jogtörténész, akadémikus (x Pest, 1840. április 5.)
3. x 1927.
Csanda Sándor (Kisújfalu) irodalomtörténész, egyetemi tanár († Pozsony, 1989. július 10.)
3. x 1927.
Koller Sándor (Sashalom) mérnök, egyetemi tanár († Budapest, 1993. november 4.)
3. x 1927.
Rákosi Miklósné Szentpéteri Gabriella (Cinkota) gyógyszerész, növényanatómus († Budapest, 1969. február 6.)
3. † 1927.
Makay Dezső (Budapest) bíró, jogi író (x Eger, 1850. február 9.)
3. 1952.
Helsinkiben befejeződik a XV. nyári olimpia. A magyar sportolók 16 arany, 10 ezüst, 16 bronzérmet szereztek.
4. x 1902.
Babics Antal (Lovászpatona) urológus, egyetemi tanár, akadémikus († Budapest, 1992. január 17.)
4. 1977.
Aggteleky Béla (Genf) altábornagy, hadtestparancsnok (x Sopron, 1890. szeptember 14.)
4. † 1977.
Szőcs Endre (Kolozsvár) református lelkész, teológiai tanár (x Csíkcsekefalva, 1908. augusztus 29.)
5. † 1902.
Borostyáni Nándor (Párizs) újságíró, író (x Szeged, 1848. január 14.)
5. x 1902.
Nemesszeghy Lajos (Kecskemét) karnagy, zenetanár († Kecskemét, 1982. augusztus 19.)
6. † 1902.
Ráth Zoltán (Csanak) közgazdasági író, statisztikus, jogakadémiai tanár, akadémikus (x Győr, 1863. június 2.)
7. x 1927.
Murányi László (Szentendre) gyermekgyógyász († Budapest, 1979. március 22.)
7. † 1977.
Erdélyi Miklós (Bábolna) mezőgazdasági gépész (x Bábolna, 1928. december 5.)
9. x 1852.
Engel Gábor (Marosvásárhely) orvos, szülész-nőgyógyász, egyetemi tanár († Kolozsvár, 1935. július 10.)
10. x 1677.
Kornis Zsigmond, gróf főispán, főgenerális, a török elleni erdélyi csapatok parancsnoka († Kolozsvár, 1731. december 15.)
10. † 1902.
Inczédi László (Budapest) író, újságíró (x Szarvas, 1855. december 20.)
10. † 1927.
Vadász Miklós (Párizs) festő, grafikus (x Budapest, 1881. június 27.)
10. † 1977.
Somogyi György (Budapest) orvos, belgyógyász (x Szeged, 1912. július 5.)
12. x 1877.
Bartha Albert (Kolozsvár) politikus, katonatiszt, honvédelmi miniszter († New York, 1960. december 5.)
12. † 1902.
Littke József (Bécs) pezsgőgyáros (x Pécs, 1872. október 15.)
12. x 1927.
Szász Péter (Budapest) filmrendező, író († Hamburg, 1983. február 1.)
12. † 1977.
Katona János (Budapest) gépészmérnök (x Győr, 1912. április 20.)
13. x 1902.
Vitéz Tibor (Kolozsvár) operaénekes († Budapest, 1972. április 29.)
13. † 1927.
Doppler Árpád (Stuttgart) zeneszerző, zongorista, zongoratanár (x Pest, 1857. június 5.)
13. † 1927.
Purjesz Imre (Budapest) jogász, újságíró (x? 1889.)
13. † 1977.
Bendefy László (Budapest) mérnök, geológus, geodéta (x Vasvár, 1904. augusztus 17.)
13. † 1977.
Maklári Lajos (Budapest) tanár, karnagy (x Meczenzéf, 1912. szeptember 12.)
13. x 1902.
Baky Győző (Budapest) festő, grafikus, restaurátor († Budapest, 1972. március 19.)
14. x 1902.
Jacsó Istvánné (Mezőkövesd) hímző († Mezőkövesd, 1979. szeptember 18.)
14. † 1977.
Hoffer János (Szentlászló) fafaragó, a Népművészet Mestere (x Szaporca, 1890. november 12.)
15. x 1902.
Csákabonyi Kálmán (Belényes) levéltáros († Pécs, 1970. május 27.)
15. x 1902.
Krocsák Emil (Máramarossziget) festő, művészpedagógus († Budapest, 1982. január 22.)
15. † 1902.
Lippert József (Gutenstein, Ausztria) építész (x Arad, 1826. január 21.)
15. x 1902.
Müller Lajos (Arad) könyvkiadó († Budapest, 1967. április 1.)
15. † 1902.
Plósz Pál (Budapest) orvos, biokémikus, egyetemi tanár, akadémikus (x Pest, 1844. október 9.)
15. † 1977.
Dömötör József (Budapest) borász (x Budapest, 1923. július 24.)
15. † 1977.
Karmacsi Bertalan (Budapest) kertész, főiskolai tanár (x Nagyar, 1898. szeptember 26.)
16. x 1852.
Márkus József (Szombathely) Budapest főpolgármestere († Budapest, 1915. március 12.)
16. † 1927.
Palóczy Antal (Budapest) építész, városrendező (x Pest, 1849. március 13.)
16. † 1952.
Szerémi Gusztáv (Budapest) hegedűpedagógus, zeneszerző (x Budapest, 1877. május 9.)
16. † 1977.
Mester György (Elek) tanár, néprajzkutató (x Elek, 1918. április 22.)
16. † 1977.
Sándor János (Budapest) fizikus (x Budapest, 1921. március 31.)
17. x 1852.
Kiss György (Szászvár) szobrász († Budapest, 1919. április 29.)
17. 1977.
Budapesten felavatják a Planetáriumot.
18. x 1852.
Kropf Lajos (Pest) történész, akadémikus († Herrsham, Anglia, 1939. június 13.)
18. † 1852.
Gillyén Sándor (Pest) színházi súgó (x? 1799.)
18. x 1902.
Fazekas I. Gyula (Szeged) orvos, igazságügyi szakorvos, egyetemi tanár († Szeged, 1979. augusztus 25.)
18. † 1977.
Déry Tibor (Budapest) író (x Budapest, 1894. október 18.)
18. † 1977.
Fábián László (Budapest) agrárszakíró (x Szeged-Alsótanya, 1919. február 7.)
18. † 1977.
Parragh László (Budapest) tanár, kiadói főszerkesztő (x Szamosszeg, 1910. május 31.)
18. † 1977.
Urbach László (Budapest) motorkerékpár-versenyző (x Eperjes, 1904. május 5.)
19. x 1802.
Schulzer István (Vidusevac) gombaszakértő († Vinkovce, 1892. február 5.)
19. x 1877.
Barabás Ábel (Verespatak) irodalomtörténész († Kolozsvár. 1915. június 5.)
20. x 1827.
Corzán Avendano Gábor (Szomolnok) matematikus, akadémikus († Budapest, 1903. június 14.)
20. x 1927.
Náray Zsolt (Mohács) fizikus, villamosmérnök, c. egyetemi tanár († Budapest, 1995. február 13.)
20. † 1977.
Gillemot László (Budapest) gépészmérnök, egyetemi tanár, akadémikus (x Budapest, 1912. október 7.)
21. † 1852.
Bartha János (Pest) színész (x Eger, 1799. február 2.)
21. x 1927.
Erdész József (Rákoscsaba) az 1956-os forradalom és szabadságharc résztvevője és mártírja († Budapest, 1957. augusztus 15.)
22. 1777.
Mária Terézia kiadja oktatásügyi rendeletét, a Ratio Educationist.
22. 1852.
A Katolikus Kiadó Vállalat felveszi a Szent István Társulat nevet.
22. x 1877.
Szabó Ervin (Szlanicia) szociológus, könyvtárigazgató († Budapest, 1918. szeptember 30.)
22. x 1902.
Csuka János (Szeged) író, költő, műfordító, újságíró († Budapest, 1962.)
22. x 1902.
Erdey Dezső (Istvánfölde) szobrász († Budapest, 1959. május 25.)
22. † 1977.
Diósy Antal (Budapest) festő (x Budapest, 1895. június 18.)
22. † 1977.
Mikes József (Budapest) mezőgazdász, mikológus (x Pécs, 1913. február 11.)
23. x 1877.
Medgyaszay István (Budapest) építész, szakíró († Budapest, 1959. április 29.)
23. † 1902.
Lauka Gusztáv (Nagybecskerek) író, költő, humorista (x Vitka, 1818. július 20.)
23. x 1902.
Vecsei Géza (Kisvárda) villamosmérnök († Budapest, 1960. május 2.)
23. † 1952.
Gelei Gábor (Budapest) biológus, főiskolai tanár (x Árkos, 1915. augusztus 20.)
23. † 1952.
Kiss Géza (Budapest) olimpikon, úszóedző, sportújságíró (x Pálfalva, 1882. október 22.)
25. 1652.
A vezekényi csata, győzelem a török felett. A csatában négy Esterházy esett el.
25. x 1927.
Csorba András (Braila) színész († Marosvásárhely, 1987. augusztus 24.)
25. † 1927.
Gerster Kálmán (Budapest) építész (x Pest, 1850. október 9.)
25. † 1977.
Kós Károly (Kolozsvár) építész, író, politikus, könyvkiadó, grafikus (x Temesvár, 1883. december 16.)
26. x 1927.
Halasy Marika (Kispest) énekes színész († Budapest, 1981. január 2.)
27. † 1952.
Kempelen Béla (Budapest) családtörténet-író, heraldikus (x Budapest, 1874. június 21.)
27. † 1977.
Bokrétás András (Pécs) belgyógyász, tüdőgyógyász (x Pécs, 1899. szeptember 23.)
27. † 1977.
Reichard József (Budapest) ortopédsebész (x Ungvár, 1903. június 10.)
27. † 1977.
Udvari Pál (Budapest) orvosezredes, belgyógyász, röntgenológus (x Nagykáta, 1922. február 16.)
28. x 1877.
Gräfl Ödön (Budapest) gyorsúszó, főtisztviselő († Budapest, 1972. december 7.)
29. † 1852.
Bakos Ambrus (Nagykőrös) ügyvéd (x Nagykőrös, 1787. augusztus 28.)
29. x 1902.
Molnár Lajos (Vác) költő, református lelkész († Kalocsa, 1971. június 3.)
29. † 1977.
Csáki Frigyes (Budapest) gépészmérnök, egyetemi tanár, akadémikus (x Budapest, 1921. március 11.)
29. † 1977.
Sándor Renée (Budapest) zongoraművész (x Budapest, 1899. július 8.)
29. † 1977.
Szilvásy Margit (Budapest) festő (x Sajókaza, 1898. november 9.)
30. x 1827.
Martin Lajos (Buda) matematikus, repülőgép-tervező, egyetemi tanár, akadémikus († Kolozsvár, 1897. március 4.)
30. x 1827.
Szilágyi Sándor (Kolozsvár) történész, akadémikus († Budapest, 1899. január 12.)
30. x 1852.
Angyal Dezső (Pest) kertészeti szakíró († Budapest, 1936. január 7.)
30. x 1927.
Soltész József (Hejőpapi) az 1956-os forradalom és szabadságharc résztvevője és mártírja († Miskolc?, 1956. december 15.)
30. † 1977.
Arató Endre (Budapest) történész, egyetemi tanár, akadémikus (x Komárom, 1921. november 8.)
31. † 1920.
Steindl Imre (Budapest) építész, műegyetemi tanár, akadémikus (x Pest, 1839. október 29.)

SZEPTEMBER
1927.
Megindul a Magyar Szemle című folyóirat.
1. 1127.
Álmos herceg halála.
1. x 1727.
Éder Xavér Ferenc (Selmecbánya) jezsuita hittérítő, utazó († Besztercebánya, 1773. április 17.)
1. x 1927.
Pertorini Rezső (Kőszeg) orvos, pszichiáter, neurológus († Budapest, 1980. április 19.)
2. x 1827.
Ercsey Sándor (Nagyszalonta) ügyvéd, birtokos, irodalomtörténész († Nagyszalonta, 1898. július 23.)
2. x 1902.
Horn Zoltán (Márkfalva) belgyógyász († Budapest, 1970. augusztus 17.)
2. x 1902.
Panczer Gyula Ferenc (Budapest) az 1956-os forradalom és szabadságharc résztvevője és mártírja († Budapest, 1958. október 23.)
2. † 1902.
Keleti Gusztáv (Budapest) festő, műkritikus, akadémikus (x Pozsony, 1834. december 13.)
2. † 1902.
Ungváry Vilmos János (Budapest) mérnök, mezőgazda, publicista (x Szarvas, 1833. december 26.)
2. x 1927.
Csík Tibor (Jászberény) olimpiai bajnok, ökölvívó († Sydney, 1976. június 22.)
2. x 1927.
Kádár László (Eger) ciszterci szerzetes, veszprémi megyéspüspök, egri érsek († Eger, 1986. december 20.)
2. † 1977.
Manga János (Budapest) néprajzkutató (x Tereszlény, 1906. június 24.)
3. † 1952.
Walek Károly (Sopron) bányamérnök, matematikus, műegyetemi tanár (x Pécs, 1878. szeptember 13.)
4. 1552.
A török elfoglalja a Nyáry Lőrinc által védett Szolnokot.
4. x 1902.
Varga Gyula (Szentendre) fül-orr-gégész, egyetemi tanár († Budapest, 1973. november 11.)
4. † 1902.
Heller Ágost (Budapest) természettudományi író, tudománytörténész, akadémikus (x Pest, 1843. augusztus 6.)
4. † 1952.
Pap István (Budapest) kúriai tanácselnök, jogi író (x Marosvásárhely, 1861. augusztus 20.)
4. † 1977.
Hajdú Imre (Budapest) orvos, radiológus (x Tura, 1906. január 18.)
4. † 1977.
Kenedi István (Budapest) belgyógyász, orvosezredes (x Budapest, 1908. április 27.)
5. x 1902.
Balló Alfréd (Újpest) gépészmérnök († Budapest, 1974. június 21.)
5. † 1927.
Schafarzik Ferenc (Budapest) geológus, műegyetemi tanár, akadémikus (x Debrecen, 1854. március 20.)
5. † 1952.
Horváth Károly (Budapest) nyelvész (x Budapest, 1913. december 31.)
5. † 1977.
Szelle Kálmán (Budapest) építész (x Gyoma, 1890. március 27.)
6. † 1802.
Mátyus István (Marosvásárhely) orvos (x Kibéd, 1725.)
6. x 1902.
Pelle László (Szabadka) sportorvos († Budapest, 1967. október 23.)
6. † 1977.
Goldmark Péter Károly (New York) mérnök, fizikus (x Budapest, 1906. december 3.)
6. † 1977.
Hajnal Anna (Budapest) költő (x Gyepüfüzes, 1907. február 1.)
7. x 1777.
Felsőbüki Nagy Pál (Fertőszentmiklós) politikus, akadémikus († Bécs, 1857. március 26.)
7. † 1952.
Marek József (Budapest) állatorvos, egyetemi tanár, akadémikus (x Vágszerdahely, 1868. március 18.)
8. † 1827.
Szarka József (Győr) bölcsészdoktor, egyetemi tanár (x Pozsony, 1764.)
8. † 1927.
Alszeghy Kálmán (Budapest) rendező (x Pest, 1852. november 7.)
8. † 1952.
Kárpáthy Kamilló (Szolnok) katonatiszt, főparancsnok (x Budapest, 1876. március 25.)
8. † 1977.
Anday Piroska (Bécs) operaénekes (x 1894. december 22.)
8. † 1977.
Zinner Erzsébet (Budapest) fotóművész (x Budapest, 1909. március 27.)
9. † 1877.
Lehmann Mór (Rákosszentmihály) a Nemzeti Színház díszletfestője (x Drezda, 1818.)
10. x 1552.
Pálffy Miklós, gróf, országbíró, hadvezér († Vöröskő, 1600. április 23.)
10. x 1852.
Gajári Ödön (Komárom) újságíró, politikus († Budapest, 1919. augusztus 9.)
11. x 1852.
Csuday Jenő (Győr) tanár, történész († Budapest, 1938. január 31.)
11. x 1877.
Bédy-Schwimmer Rózsa (Budapest) újságíró, politikus († New York, 1948. augusztus 3.)
12. x 1827.
Lonkay Antal (Nagybocskó) újságíró, műfordító, tanár († Balatonfüred, 1888. augusztus 29.)
12. † 1877.
Marschalkó János (Budapest) szobrász (x Lőcse, 1819.)
12. x 1902.
Bariska Mihály (Gyöngyös) pedagógus († Szombathely, 1966. november 2.)
13. 1627.
A Szőnyi Béke II. Ferdinánd és IV. Murád között.
13. x 1852.
Petelei István (Marosvásárhely) író, újságíró († Kolozsvár, 1910. január 5.)
13. † 1977.
Haszmann Pál (Alsócsernáton) néprajzi és helytörténeti kutató, tanár (x Gyulafalva, 1902. május 20.)
14. x 1852.
Cserháti Sándor (Győr) növénytermesztő, növénynemesítő († Magyaróvár, 1909. április 13.)
14. † 1877.
Schirkhuber Móric (Budapest) piarista tanár, tankönyvíró, akadémikus (x Sólyomvár, 1807. január 8.)
14. † 1977.
Viski László (Budapest) jogász, c. egyetemi tanár (x Budapest, 1929. március 28.)
15. † 1602.
Dobó Ferenc, báró (Eperjes) felvidéki főúr (x?)
15. x 1927.
Pópa (Papp) József (Budapest) az 1956-os forradalom és szabadságharc résztvevője és mártírja († Budapest, 1958. április 16.)
15. † 1952.
Szász Ottó (Svájc) matematikus, egyetemi tanár (x Alsószucs, 1884. december 11.)
16. † 1977.
Corchus Géza (Budapest) gépészmérnök (x Budapest, 1885. december 1.)
18. † 1852.
Hrabovszky János, báró (Olmütz) altábornagy (x Győr, 1777. május 5.)
18. † 1927.
Keszler József (Budapest) újságíró, műkritikus (x Pásztó, 1846. szeptember 4.)
19. x 1802.
Kossuth Lajos (Monok) politikus, államférfi († Turin, 1894. március 20.)
19. † 1902.
Somossy Károly (Budapest) cirkusz-, orfeum- és varietéigazgató (x Győr, 1837. március 19.)
19. † 1977.
Radó Lili (Budapest) költő, ifjúsági író, műfordító (x Budapest, 1896. június 5.)
20. x 1752.
Grossing Ferenc Rudolf (Komárom) politikai kalandor († Kufstein, 1789.)
20. x 1902.
Sellei Camilló (Soroksár) orvos, belgyógyász, onkológus († Budapest, 1979. augusztus 8.)
20. x 1927.
Bánházi Gyula (Eger) mérnök, közgazdász († Budapest, 1989. február 3.)
20. † 1952.
Nyulászi János (Budapest) ügyvéd, jogi író (x Csontosfalva, 1869. április 24.)
20. † 1952.
Voinovich Géza (Budapest) irodalomtörténész, esztéta, akadémikus (x Debrecen, 1877. március 14.)
x 1752.
Ráby Mátyás (Pozsony) hivatalnok, besúgó, Jókai Rab Ráby című regényének hőse († 1797 után)
21. x 1727.
Zöld Péter (Csíkmadéfalva) történetíró, lelkész († Csíkrákos, 1795. június 25.)
21. x 1902.
Menyhárt István (Vulkapordány) mérnök, statikus († Budapest, 1969. augusztus 25.)
21. † 1927.
Dombay Mihály (Vác) vándorszínész, színigazgató (x Nagyida, 1855. január 22.)
22. † 1752.
Apor Péter, báró (Altorja) erdélyi főnemes, történetíró (x Altorja, 1676, június 3.)
22. x 1877.
Deésy Alfréd (Dés) filmrendező († Budapest, 1961. július 19.)
24. x 1877.
Fallenbüchl Tivadar (Óbuda) tanár, iskolaigazgató († Budapest, 1949. október 18.)
24. x 1902.
Ivánka Endre (Budapest) bizantinológus, egyetemi tanár, akadémikus († Bécs, 1974. december 6.)
25. x 1877.
Antalffy Mihály (Devecser) kúriai bíró, jogi író († Budapest, 1949. december 25.)
25. x 1877.
Németh Sámuel (Kispéc) pedagógus († Sopron, 1975. október 16.)
25. † 1902.
Lindner Ernő (Budapest) könyvtáros, műfordító (x Késmárk, 1826. december 27.)
25. † 1927.
Szendrei János (Budapest) művészeti író, történész, akadémikus (x Miskolc, 1957. március 28.)
25. † 1977.
Csajányi György (Budapest) színész, énekes (x Budapest, 1927. július 13.)
26. 1777.
Mária Terézia rendelettel Budára helyezteti a nagyszombati egyetemet.
26. † 1902.
Béri Gyula (Aszód) költő, műfordító (x Bér, 1860. július 31.)
27. 1527.
I. Ferdinánd seregének győzelme Tokajnál I. János felett.
27. x 1877.
Schöller Károly (Sopron) orvos, röntgenológus († Budapest, 1968. március 6.)
27. x 1902.
Molnár László (Orgovány) fogorvos, egyetemi tanár († Budapest, 1969. február 21.)
28. † 1977.
Fodor Géza (Szeged) matematikus, egyetemi tanár, akadémikus (x Szeged, 1927. május 6.)
30. x 1877.
Kelemen Lajos (Marosvásárhely) történettudós, akadémikus († Kolozsvár, 1963. július 29.)
30. x 1902.
Csomasz Tóth Kálmán (Tapolcafő) református lelkész, teológiai tanár, zenetörténész, himnológus († Budapest, 1988. november 20.)
30. † 1977.
Békessy János (Locarno) író, újságíró (x Budapest, 1911. február 12.)
30. † 1977.
Vámos Rezső (Szeged) mikrobiológus (x Barcs, 1913. november 27.)

OKTÓBER
† 1927.
Fáylné Hentaller Mariska (Budapest) ifjúsági író (x Jászberény, 1856. július 7.)
† 1977.
Brelich Angelo (Róma) vallástörténész, egyetemi tanár (x Budapest, 1913.)
† 1977.
Tasnádi József (Bogota, Columbia) válogatott birkózó (x Paks, 1903. október 10.)
1. x 1877.
Erdélyi Mór (Algyógy) szociáldemokrata politikus († Budapest, 1929. április 18.)
2. x 1927.
Boros László (Budapest) jezsuita pap, teológus († Zürich, 1981. december 8.)
2. † 1927.
Somló Emma (Budapest) drámai színész (x Debrecen, 1877. november 23.)
3. x 1852.
Demkó Kálmán (Görömböly) tanár, történetíró († Budapest, 1918. február 13.)
3. x 1927.
Pulay Gábor István (Edve) vegyészmérnök († Budapest, 1975. október 27.)
3. † 1977.
Kun Imre (Budapest) hangversenyrendező (x Baja, 1892. június 27.)
3. † 1952.
Lovászky Károly (Budapest) író, újságíró (x Szentes, 1887. augusztus 2.)
3. † 1977.
Benedek László (Szeged) vegyész, paprikanemesítő (x Szeged, 1901. május 6.)
3. † 1977.
Kőháti Attila (Budapest) geológus, a Magyar Televízió szerkesztője (x Budapest, 1938. május 25.)
† 1977.
Szemes Mihály (Budapest) filmrendező (x Budapest, 1920. július 3.)
4. † 1852.
Ecker János (Győr) kereskedő, tisztviselő (x Győr, 1788. október 6.)
4. † 1952.
Bosnyák Zoltán (Budapest) tanár, lapszerkesztő (x Budapest, 1905. január 2.)
4. † 1977.
Korolovszky Lajos (Kisújszállás) újságíró, szerkesztő, rovatvezető (x Budapest, 1915. szeptember 19.)
5. † 1777.
Segner János András (Halle) természettudós, orvos, egyetemi tanár (x Pozsony, 1704. október 9.)
5. x 1877.
Belányi Viktor (Nyitraludány) festő, grafikus († Budapest, 1955. május 7.)
5. † 1852.
Töltényi Szaniszló (Graz) író, költő, növénynemesítő, orvos (x Veszprém, 1795.)
5. x 1902.
Nagy Albert (Torda) festő († Kolozsvár, 1970. február 25.)
5. x 1902.
Szendey Béla (Budapest) sportoló, ügyész († Budapest, 1966. október 29.)
5. † 1977.
Kazacsay Tibor (Budapest) zeneszerző, zongoraművész (x Budapest, 1892. március 12.)
6. x 1827.
Ribáry Ferenc (Kolta) tanár, történész († Budapest, 1880. május 17.)
6. x 1902.
Czupor Andor (Torockó) bányamérnök († Budapest, 1960. augusztus 27.)
6. x 1927.
Bognár Iván (Budapest) levéltáros († Budapest, 1981. január 19.)
6. † 1977.
Bárány Nándor (Budapest) gépészmérnök, egyetemi tanár, akadémikus (x Kisbér, 1899. május 31.)
6. † 1977.
Kormos István (Budapest) költő, műfordító, kiadói szerkesztő (x Mosonszentmiklós, 1923. október 28.)
6. † 1977.
Tassy Mária (Budapest) színész (x Budapest, 1899.)
6. † 1977.
Bene Lajos (Budapest) statisztikus (x Visegrád, 1903. november 30.)
7. † 1527.
Bornemissza János (Pozsony) kincstartó (x?)
7. x 1877.
Cseresnyés Ferenc (Teremi) gyógypedagógus († Budapest, 1964. április 10.)
8. † 1777.
Mulartz János Henrik (Győr) orvos, kórházalapító (x Düren, 1688. május 13.)
8. 1902.
Átadják Steindl Imre alkotását, az új Országházat.
8. x 1902.
Ferenczi György (Budapest) zongoraművész, pedagógus († Budapest, 1983. július 28.)
8. † 1977.
Medgyessy Pál (Budapest) matematikus (x Egercsehi, 1919. október 10.)
9. x 1902.
Szebenyi Sándor (Miskolc) újságíró, szerkesztő († Budapest, 1983. április 20.)
10. 1677.
A francia és a bujdosó hadak győzelme Nyalábvárnál a császáriak felett.
10. x 1702.
Kéri Borgia Ferenc (Kenyérlő) csillagász, fizikus († Nagyszombat, 1768. december 1.)
10. † 1952.
Koszó János (Budapest) irodalomtörténész, egyetemi tanár (x Lippa, 1892. április 25.)
11. x 1927.
Jeney Ferenc (Padrag) erdőmérnök († Budapest, 1984. október 15.)
12. x 1852.
Tömösváry Ödön (Magyaró) zoológus, rovartani kutató († Déva, 1884. augusztus 15.)
12. 1877.
Budapesten átadják a déli összekötő vasúti hidat.
12. † 1877.
Eltér József (Székesfehérvár) orvos (x Bozsók, 1812. december 4.)
12. † 1902.
Király Pál (Budapest) író, nyelvész, tanár (x Csobád, 1841. december 13.)
12. 1902.
Leleplezik a kolozsvári Mátyás király szobrot. A szobor alkotója Fadrusz János.
12. x 1902.
Relle Gabriella (Budapest) operaénekes († Budapest, 1975. március 9.)
13. x 1877.
Dedics Kálmán (Nyíregyháza) műlakatos, repülőgépmotor-szerkesztő és építő († Budapest, 1969. április 8.)
13. x 1877.
Imre Sándor (Hódmezővásárhely) pedagógiai író, egyetemi tanár, művelődéspolitikus († Budapest, 1945. március 11.)
13. x 1927.
Gulyás János (Jászárokszállás) író († Budapest, 1990. február 7.)
14. x 1827.
Zichy Mihály (Zala) festő, grafikus († Szentpétervár, 1906. március 1.)
14. x 1877.
Schmidt Henrik (Újverbász) nyelvész, egyetemi tanár, akadémikus († Szeged, 1953. december 18.)
14. x 1877.
Mihalich Győző (Temesrékás) mérnök, műegyetemi tanár, akadémikus († Budapest, 1966. március 18.)
14. x 1877.
Zámor Ferenc (Bazin) gépészmérnök († Budapest, 1960. június 11.)
14. x 1902.
Fáy Árpád András (Pozsony) újságíró, író († Budapest, 1976. július 10.)
14. † 1902.
Pethő Gyula (Budapest) geológus, paleontológus (x Miskolc, 1848. szeptember 9.)
14. † 1977.
György Ernő (Budapest) jogász, szakíró (x Nagyvárad, 1888. április 13.)
14. † 1977.
Lederer Emma (Budapest) történész, egyetemi tanár (x Budapest, 1897. június 30.)
14. † 1977.
Puskás Károly (Budapest) üzemgazdász, egyetemi tanár (x Dombóvár, 1900. szeptember 1.)
15. † 1852.
Kovács Miklós (Kolozsvár) római katolikus püspök (x Csíktusnád, 1769. január 26.)
15. † 1977.
Koszó Jánosné Ferch Irma (Budapest) zeneszerző (x Arad, 1903. január 1.)
16. x 1877.
Horváth Kálmán (Győr) operetténekes, színigazgató (†?)
16. † 1952.
Toronyi Imre (Budapest) színész (x Szekszárd, 1888. október 17.)
17. † 1827.
Wolny András Ráfael (Nagymuzsaj) botanikus, mineralógus, tanár (x Selmecbánya, 1759.)
17. † 1852.
Apponyi Antal, gróf (Appony) diplomata (x Appony, 1782. szeptember 7.)
17. x 1877.
Batthyány Ervin, gróf, nagybirtokos, az anarchizmus tanainak hirdetője († Nagy-Britannia, 1934.)
17. x 1902.
Nemes Gerzson (Jászkisér) vízmérnök († Szolnok, 1988. január 24.)
17. † 1927.
Ignácz László (Fogaras) tanár, református lelkész (x Dés, 1868. december 1.)
18. 1552.
Eger hősies ostromának vége, a török sereg elvonul a vár alól.
18. x 1902.
Enczi Endre (Erzsébetfalva) író, szerkesztő († Párizs, 1974. szeptember 8.)
18. x 1927.
Lakatos Gabriella (Budapest) balettművész († Budapest, 1989. november 13.)
18. † 1977.
Székely Lajos (Budapest) bányamérnök, technikatörténész (x Mecsekszabolcs, 1895. június 18.)
19. x 1902.
Gyöngy Pál (Bécs) zeneszerző († Budapest, 1990. június 28.)
19. † 1952.
Pikler J. Gyula (Budapest) statisztikus, orvos, közgazdasági író (x Munkács, 1864. május 12.)
21. † 1952.
Irk Albert (Pécs) jogász, egyetemi tanár, akadémikus (x Csernátfalu, 1884. augusztus 18.)
21. x 1927.
Bartha Béla (Tornyospálca) az 1956-os forradalom és szabadságharc résztvevője és mártírja († Miskolc, 1957. június 25.)
22. x 1877.
Gonda József (Hódmezővásárhely) író, újságíró († Budapest, 1913. április 19.)
23. x 1852.
Hentaller Lajos (Jászberény) politikus, publicista († Budapest, 1912. május 3.)
23. x 1902.
Gombosi Ottó (Budapest) zenetörténész († Lexington, 1955. február 17.)
23. x 1927.
Kriván Pál (Hódmezővásárhely) geológus († Budapest, 1985. november 23.)
23. † 1927.
Alexander Bernát (Budapest) filozófus, esztétikus, egyetemi tanár, akadémikus (x Pest, 1850. április 13.)
x 1927.
Halász Ottó (Budapest) mérnök, egyetemi tanár, akadémikus († Budapest, 1986. február 14.)
x 24. 1952.
Turcsányi Tibor (Budapest) gordonkaművész († Szekszárd, 1978. április 6.)
24.† 1977.
Vető József (Budapest) újságíró, szerkesztő (x Budapest, 1910. április 25.)
25. † 1977.
Pehr Imre (Budapest) orvos, diplomata (x Budapest, 1914. szeptember 13.)
25. † 1977.
Radnóti Kovács Árpád (Szombathely) festő (x Mezőcsát, 1902. december 3.)
26. x 1677.
Gencsel János Ádám (Sopron) orvos, természettudós († Sopron, 1720. augusztus 31.)
26. † 1802.
Stáhly György (Pest) sebész, szemész, egyetemi tanár (x Pest, 1755.)
26. x 1827.
Kovách László (Gyöngyös) a szabadságharc résztvevője, birtokát mintagazdasággá fejlesztő politikus († Abbázia, 1889. május 7.)
26. † 1852.
Récsey Ádám (Bécs) táborszernagy (x Sárd, 1775.)
26. x 1927.
Kubinyi László (Budapest) nyelvész († Budapest, 1973. november 30.)
26. † 1977.
Vadnay Dezső (Budapest) újságíró, ifjúsági író (x Szatmárnémeti, 1894. június 2.)
27. x 1902.
Dudás Miklós (Máriapócs) görög katolikus püspök († Nyíregyháza, 1972. július 15.)
27. x 1902.
Erdey-Grúz Tibor (Budapest) kémikus, egyetemi tanár, akadémikus († Budapest, 1976. augusztus 16.)
28. † 1802.
Budai Ferenc (Szováta) lexikoníró (x Pér, 1760. november 8.)
28. 1877.
Átadják a Nyugati Pályaudvart.
28. x 1902.
Domanovszky Ákos (Pozsony) könyvtáros († Budapest, 1982. április 9.)
28. x 1902.
Ligeti Lajos (Balassagyarmat) orientalista, egyetemi tanár, akadémikus († Budapest, 1987. május 24.)
29. x 1877.
Augustin Béla (Boksánbánya) gyógynövénykutató († Budapest, 1954. december 31.)
29. † 1877.
Fejér Károly (Arad) színész, színigazgató (x Eger, 1790.)
30. x 1877.
Horovitz Jenő (Budapest) tisztviselő, politikus († Stockholm, 1949. július 19.)
30. † 1927.
Liptai Imre (Budapest) újságíró (x Miskolc, 1876. augusztus 29.)
31. x 1727.
Fronius Mihály (Brassó) főbíró († Halmágy, 1799. június 28.)
31. x 1927.
Galsai Pongrác (Pécs) író, publicista († Budapest, 1988. április 22.)
31. † 1927.
Feketeházy János (Vágsellye) mérnök, hídépítő (x Vágsellye, 1842. május 16.)
31. † 1977.
Köves János (Budapest) állatorvos, egyetemi tanár (x Zirc, 1882. január 8.)
31. † 1977.
Putnoky Imre (Budapest) nyelvész, szerkesztő (x Pozsony, 1883. október 27.)

NOVEMBER
1777.
Nagyszombatban királyi akadémia nyílik.
1. x 1927.
Szentkirályi Zoltán (Debrecen) építész († Budapest, 1999. február 6.)
2. x 1852.
Bán Zsigmond (Iszkaszentgyögy) újságíró, jogi és közgazdasági szakíró († Budapest, 1906. augusztus 9.)
2. x 1877.
Dénes Valéria (Budapest) festő († Pécs, 1915. július 18.)
2. x 1902.
Hazslinszky Bertalan (Budapest) biológus, főiskolai tanár († Budapest, 1966. január 19.)
2. x 1902.
Illyés Gyula (Felsőrácegrespuszta) költő, prózaíró († Budapest, 1983. április 15.)
2. † 1977.
Sebestyén Mihály (Budapest) színész, színigazgató (x Budapest, 1893. március 2.)
3. 1527.
I. Ferdinánd koronázása Székesfehérváron
4. † 1952.
Pósta Sándor (Budapest) vívó, fogorvos (x Pánd, 1888. november 25.)
6. x 1852.
Grosschmid Béni (Máramarossziget) jogász, egyetemi tanár, akadémikus († Visegrád, 1938. szeptember 7.)
6. x 1877.
Singer Leó (Várpalota) rabbi, író, műfordító († Auschwitz, 1944. június)
6. 1927.
A budapesti Országház téren felavatják a Kossuth-szobrot.
7. x 1852.
Alszeghy Kálmán (Pest) rendező († Budapest, 1927. szeptember 8.)
7. x 1852.
Monostori Károly (Dés) állatorvos, szakíró († 1917. június 1.)
8. † 1902.
Pintér Kálmán (Veszprém) piarista tanár, pedagógus, író (x Tiszavárkony, 1854. április 30.)
8. † 1977.
Dezséry László (Budapest) evangélikus püspök, író, újságíró (x Budapest, 1914. február 18.)
9. † 1877.
Károlyi György, gróf (Budapest) politikus, akadémikus (x Bécs, 1802. március 28.)
9. x 1902.
Fenyő László (Budapest) költő, műfordító kritikus († Rohonc, 1945. március 26.)
9. x 1902.
Flach János (Fegyvernek) belsőépítész († Budapest, 1965. július 15.)
9. † 1977.
Csillag József (Budapest) festő, grafikus (x Győrszentmárton, 1894. február 3.)
9. † 1977.
Kovács György (Bukarest) színész (x Kolozsvár, 1910. február 22.)
10. x 1877.
Gaál István (Ősagárd) geológus, paleontológus († Budapest, 1956. április 25.)
10. † 1927.
Szomaházy István (Budapest) író (x Veszprém, 1864. február 28.)
10. † 1977.
Gyulai Ernő (Budapest) belgyógyász (x Budapest, 1915. április 20.)
11. † 1977.
Peéry Rezső (Stuttgart) író, újságíró (x Pozsony, 1910. március 27.)
12. † 1977.
Bauer Attila (Budapest) hegedűművész (x Budapest, 1952. november 9.)
13. x 1877.
Glaser Géza (Perbete) közgazdasági író († Budapest, 1961. május 30.)
13. † 1977.
Egri Csaba (Budapest) író, műfordító (x Debrecen, 1945. február 24.)
13. † 1977.
Fényes Imre (Budapest) elméleti fizikus, egyetemi tanár (x Kötegyán, 1917. július 29.)
13. † 1977.
Grexa Gyula (Budapest) művelődéstörténész, tanár (x Budapest, 1891. január 2.)
13. † 1977.
Kovács Vilmos (Budapest) költő, író (x Gát, 1927. június 5.)
14. † 1877.
Hugó Károly (Milánó) drámaíró (x Pest, 1808.)
14. † 1902.
Országh Sándor (Budapest) városrendezési szakember (x Buda, 1836. május 8.)
14. x 1927.
Castiglione László (Budapest) régész, művészettörténész († Budapest, 1984. április 2.)
14. x 1927.
Svéd Nóra (Budapest) operaénekes († Los Angeles, 1982. július 30.)
14. † 1927.
Czekelius Aurél (Budapest) mérnök (x Csíklovabánya, 1844. október 5.)
14. † 1952.
Széki János (Budapest) fémkohómérnök, műegyetemi tanár (x Szada, 1879. március 30.)
15. x 1852.
Neményi Ambrus (Pécel) újságíró († Budapest, 1904. december 13.)
15. x 1877.
Nagy Sándor (Vác) irodalomtörténész († Budapest, 1963. október 29.)
15. † 1877.
Naszluhácz Lajos (Székesfehérvár) mérnök (x Nagykanizsa, 1815.)
15. x 1927.
Lányi Miklós (Budapest) tüdőgyógyász, laboratóriumi szakorvos († Budapest, 1973. május 23.)
15. x 1927.
Margittay Sándor (Budapest) orgonaművész, karmester († Budapest, 1992. június 16.)
16. † 1952.
Farcádi Sándor (Budapest) költő (x Farcád, 1889. december 23.)
17. x 1852.
Hatvany Deutsch Sándor, báró (Arad) élelmiszeriparos, gyártulajdonos, a GYOSZ egyik alapítója († Nagysurány, 1913. február 18.)
17. x 1902.
Menczer Béla (Budapest) író, publicista († Midhurst, 1983. június 11.)
17. † 1902.
Péch József (Budapest) vízépítő mérnök (x Nagyváradolaszi, 1829. január 4.)
17. x 1902.
Wigner Jenő Pál (Budapest) Nobel-díjas fizikus († Princeton, 1995. január 3.)
17. † 1927.
Berkó D. Géza (New York) nyomdász, laptulajdonos (x Sátoraljaújhely, 1871.)
17. † 1977.
Bretter György (Budapest) filozófus, esszéíró, kritikus (x Pécs, 1932. március 21.)
17. † 1977.
Lesznai Lajos (Budapest) zeneesztéta (x Budapest, 1904. december 6.)
18. x 1877.
Szakács Andor (Kecskemét) újságíró, író († Budapest, 1942. február 2.)
19. x 1902.
Antos Kálmán (Körmöcbánya) zeneszerző, egyházkarnagy, zenepedagógus († New York, 1985. május 16.)
19. x 1902.
Hegyi József (Mindszentpuszta) épületgépész, tervező († Budapest, 1986. május 26.)
19. x 1927.
Major Pál (Vásárosnamény) színész († Kecskemét, 1985. április 1.)
20. körül 1277.
Sopron kiváltságot kap.
20. x 1877.
Roubal Vilmos (Budapest) karnagy († Budapest, 1968. június 22.)
20. x 1927.
Csulák Mihály (Érsekújvár) tanár, író († Budapest, 1984. május 2.)
20. † 1977.
Dévényi Iván (Esztergom) tanár, művészeti író (x Cegléd, 1929. augusztus 8.)
21. x 1827.
Batthyány-Strattman Ödön, herceg (Milánó) vitorlázó, császári és királyi kamarás, a főrendi ház örökös tagja († Körmend, 1914. október 29.)
21. † 1977.
Rázsó István (Budapest) gyógyszerész (x Budapest, 1926. október 5.)
21. † 1977.
Várkonyi András (Budapest) újságíró (x Győr, 1926. március 12.)
22. x 1877.
Ady Endre (Érmindszent) költő († Budapest, 1919. január 27.)
22. † 1927.
Székely Ágoston (Budapest) bakteriológus (x Pest, 1864. június 5.)
22. 1952.
Budapesten felavatják az újjáépített Petőfi-hidat.
22. † 1977.
Arányi Mária (Budapest) író, lapszerkesztő (x Budapest, 1897. április 2.)
23. x 1802.
Orosz Ádám (Miskolc) egyházi író, költő († Egerszalók, 1872. április 13.)
23. x 1877.
Somló Emma (Debrecen) drámai színész († Budapest, 1927. október 2.)
23. † 1977.
Csisztu László (Nyíregyháza) méhész, pedagógus (x Tímár, 1904. december 30.)
23. † 1977.
Orbán György (Budapest) röntgenfizikus, egyetemi tanár (x Budapest, 1903. december 24.)
24. x 1877.
Karch Kristóf (Beresztóc) üzemgazdász, egyetemi tanár, könyvszakértő († Mezőberény, 1955. április 2.)
24. x 1902.
Bohus K. Zoltán (Gyoma) gyorsíró-szakíró († Budapest, 1929. június 17.)
24. x 1902.
Latabár Kálmán (Kecskemét) színész († Budapest, 1970. január 11.)
24. x 1902.
Szabó Zoltán (Alsószuha) református lelkész, teológiatanár († Budapest, 1965. február 20.)
25. 1802.
Széchényi Ferenc könyvtárát és gyűjteményeit a nemzetnek adományozza.
25. † 1902.
Feuer Nathaniel (Budapest) szemész, a trachoma elleni küzdelem szervezője (x Szobotist, 1844. augusztus 24.)
25. † 1927.
Horánszky Dezső (Budapest) agrárpolitikus (x Szolnok, 1869. augusztus 11.)
25. † 1927.
Rippl-Rónai József (Kaposvár) festőművész (x Kaposvár, 1861. május 23.)
25. † 1952.
Vuk Mihály (Budapest) vegyészmérnök, műegyetemi tanár (x Budapest, 1875. július 13.)
25. † 1977.
Bolgár László (Budapest) mérnök (x Pozsony, 1892. december 14.)
25. † 1977.
Molnár Imre (Budapest) zenetudós, énekpedagógus, fonetikai kutató, főiskolai tanár (x Péterréve, 1888. október 28.)
26. x 1927.
Görög Lajos (Budapest) grafikus († 1995. október 1.)
26. x 1927.
Tolvaj Bertalan (Kistárkány) pedagógus, művelődéspolitikus, irodalomkritikus († Királyhelmec, 1975. január 25.)
26. † 1952.
Koritsánszky Ottó (Nagyszékely) gyógyszerész, író, lapszerkesztő (x Kölesd, 1882. március 15.)
27. † 1977.
Kese György (Kolozsvár) orvos, nőgyógyász (x Nagymajtény, 1906. november 6.)
28. x 1852.
Liebermann Leó (Debrecen) orvos, vegyész, higiénikus, egyetemi tanár († Budapest, 1926. július 10.)
28. † 1877.
Fleischer Antal (Kolozsvár) kémikus, egyetemi tanár (x Kecskemét, 1845. július 19.)
28. x 1902.
Kozma László (Miskolc) villamosmérnök, egyetemi tanár, akadémikus († Budapest, 1983. november 9.)
28. x 1902.
Neményi Lili (Igló) operaénekes, színész († Budapest, 1988. július 14.)
28. † 1927.
Lederer Sándor (Budapest) közgazdasági író (x Kiskunfélegyháza, 1852. június 18.)
28. † 1977.
György Júlia (Budapest) orvospszichológus, gyermek- és ideggyógyász (x Szolnok, 1896. június 29.)
28. † 1977.
Pataki Mihály (Budapest) labdarúgó, nyomdász, tisztviselő (x Budapest, 1893. december 7.)
29. † 1977.
Petrichevich Horváth Boldizsár (?) erdélyi nagybirtokos, táblabíró, királyi biztos (x Kolozsvár, 1714. július 4.)
29. x 1927.
Tarisznyás Márton (Ditró) muzeológus, helytörténész, néprajzkutató († Gyergyószentmiklós, 1980. október 9.)
29. † 1977.
Schnitzl Gusztáv (Budapest) gyógypedagógus, zenetanár, karnagy (x Nagytószeg, 1885. április 22.)
30. x 1327.
András nápolyi király, I. Lajos magyar király öccse († Aversa, 1345. szeptember 18.)
30. x 1902.
Kovács Margit (Győr) szobrász, keramikus († Budapest, 1977. június 4.)
30. † 1977.
Misángyi Ottó (Sankt Gallen, Svájc) tanár, edző (x Pécs, 1895. április 20.)

DECEMBER
† 1977.
Sík Leó Zsigmond (Bécs) bányamérnök (x Hamburg, 1884. január 7.)
x 1927.
Kovács Lajos (Budapest) az 1956-os forradalom és szabadságharc résztvevője és mártírja († Budapest, 1961. augusztus 26.)
1. † 1977.
Schwartz Fülöp (Pennsylvania) orvos, egyetemi tanár (x Versec, 1895. augusztus 9.)
2. † 1977.
Fáskerthy György (Bukarest) író, műfordító, szerkesztő (x Arad, 1923. március 9.)
3. † 1827.
Batthyány Vince, gróf (Bécs) útleírás-szerző, főispán (x Graz, 1772. február 28.)
3. x 1902.
Markos György (Budapest) geográfus († Budapest, 1976. július 5.)
3. x 1902.
Radnóti Kovács Árpád (Mezőcsát) festő († Szombathely, 1977. október 25.)
3. † 1977.
Fabricius-Kovács Ferenc (Budapest) pedagógus, nyelvész, tankönyvíró (x Debrecen, 1919. szeptember 8.)
4. x 1827.
Rényi Rezső (Szklenó) irodalom- és művészettörténész († Pozsony, 1899. február 23.)
4. x 1902.
Dózsa-Farkas András (Alkenyér) szobrász, ipari formatervező († Budapest, 1982. február 28.)
5. x 1902.
Brichta Géza Cézár (Budapest) költő († Budapest, 1973. július 12.)
5. x 1902.
Telegdy-Kováts László (Galgócz) vegyészmérnök, egyetemi tanár († Budapest, 1987. május 11.)
5. † 1927.
Gohl Ödön (Budapest) numizmatikus (x Buda, 1859. október 8.)
6. † 1952.
Scheffler János (Dunadelta, Románia) megyéspüspök (x Kálmánd, 1887. október 29.)
7. x 1902.
Szendrey Ákos (Kolozsvár) etnográfus († Budapest, 1965. november 20.)
8. x 1827.
Újházy Ferenc (Szolnok) festő († Budapest, 1921. június 7.)
8. x 1877.
Fenyő Miksa (Mélykút) esszéíró, kritikus, politikai és közgazdasági író († Bécs, 1972. április 4.)
8. x 1877.
Ligeti Juliska (Budapest) drámai színész († Budapest, 1945. június 25.)
8. x 1927.
Eck Gyula (Újvidék) újságíró († Budapest, 1994. július 19.)
8. † 1977.
Nagy Ernő (Budapest) olimpiai bajnok kardvívó, vívásoktató (x Facsád, 1898. augusztus 2.)
8. † 1977.
Trautwein László (Sao Paulo) gépészmérnök, műegyetemi tanár (x Romhány, 1908. április 19.)
9. † 1952.
Paulovics István (Debrecen) régész, egyetemi tanár (x Izsa, 1892. február 28.)
9. † 1977.
Dillinger Rezső (Budapest) műkorcsolyázó, edző (x Petőháza, 1897. június 27.)
9. † 1977.
Kőmíves Nagy Lajos (Kolozsvár) rendező (x Budapest, 1885.)
10. x 1827.
Korányi Frigyes, báró (Nagykálló) belgyógyász, egyetemi tanár, akadémikus († Budapest, 1913. május 19.)
10. x 1852.
Déri Frigyes (Bács) műgyűjtő, gyáros († Bécs, 1924. október 27.)
10. x 1852.
Helvey Laura (Arad) drámai színész († Budapest, 1931. február 1.)
10. † 1877.
Fábián Gábor (Arad) író, műfordító, akadémikus (x Vörösberény, 1795. december 28.)
10. † 1927.
Reinbold Béla (Szeged) biokémikus, egyetemi tanár (x Kolozsvár, 1875. december 13.)
11. x 1852.
Pertik Ottó (Pest) patológus, egyetemi tanár, akadémikus († Budapest, 1913. február 27.)
11. x 1902.
Zodróczy István gépészmérnök († 1992. március 23.)
11. † 1977.
Gera György (Budapest) író, műfordító (x Nagyvárad, 1922. február 23.)
12. x 1902.
Bruckner Zoltán (Késmárk) vegyészmérnök († Budapest, 1958. június 23.)
12. x 1927.
Balázs Márta (Szolnok) orvos, patológus, c. egyetemi tanár († Budapest, 1994. szeptember 3.)
13. x 1852.
Pollák Illés (Szombathely) ügyvéd, jogi író († Budapest, 1930. szeptember 30.)
13. † 1902.
Kerékgyártó Árpád Alajos (Budapest) történész, egyetemi tanár, akadémikus (x Jászberény, 1818. június 19.)
13. x 1927.
Franyó Ferenc (Budapest) az 1956-os forradalom és szabadságharc résztvevője és mártírja († Budapest, 1958. február 20.)
14. x 1927.
Rákosi Mária (Budapest) színész († Budapest, 1981. január 24.)
14. † 1952.
Jászai Rezső (Budapest) piarista tanár, történetíró, tankönyvíró (x Lóc, 1871. március 30.)
14. † 1952.
Kapossy János (Budapest) levéltáros, művészettörténész (x Szombathely, 1894. október 4.)
14. † 1952.
Mariay Ödön (Csanádapáca) író (x Nagyléta, 1883. január 13.)
15. x 1802.
Bolyai János (Kolozsvár) matematikus († Marosvásárhely, 1860. január 27.)
15. † 1827.
Pánczél Dániel (Bécs) újságíró (x Méra, 1759.)
15. x 1877.
Antal Iván (Pápa) költő, dalszövegíró († Budapest, 1932. március 25.)
15. x 1902.
Csikós Tóth András (Túrkeve) grafikus, néprajzi illusztrátor, tanár († Budapest, 1963. július 25.)
15. † 1927.
Moór Károly (Budapest) szemész, egyetemi tanár (x Budapest, 1858. július)
15. † 1977.
Mikó Lajos (Budapest) geológus (x Nyíregyháza, 1933. március 23.)
16. x 1777.
Fusz János (Tolna) zeneszerző († Buda, 1819. március 9.)
16. † 1952.
Fornády Elemér (Budapest) borász (x Budapest, 1879. november 15.)
17. x 1927.
Lajta Kálmán (Hács) író († Budapest, 1989. szeptember 15.)
18. † 1752.
Szathmári Király Ádám (Boldva) II. Rákóczi Ferenc apródja (x Nyomár, 1692.)
18. x 1877.
Andor Károly (Makó) tanár, író († Vác, 1949. október 25.)
18. x 1877.
Biás István (Marosvásárhely) levéltáros, történész (†?)
18. x 1877.
Fejes Jenő (Budapest) autó- és motortervező, feltaláló († Budapest, 1952. január 29.)
19. x 1802.
Vidats István (Kalocsa) az első magyar mezőgazdasági gyár alapítója († Budapest, 1883. június 17.)
19. x 1852.
Roszner Ervin, báró (Varsány) jogi író, miniszter († Telekes, 1928. október 2.)
19. x 1877.
Bochkor Mihály (Szászrégen) jogász, egyetemi tanár († Kolozsvár, 1920. november 3.)
20. x 1902.
Földes Jolán (Kenderes) író († London, 1963. október)
20. x 1927.
Kerekes Lajos (Kaposvár) történész († Budapest, 1984. november 19.)
20. † 1977.
Kerpel Jenő (Bécs) író, költő, műfordító (x Sopron, 1896. június 15.)
21. x 1902.
Eiben István (Budapest) filmoperatőr († Budapest, 1958. október 23.)
21. x 1902.
Vértes György (Budapest) író, szerkesztő, könyvtáros († Budapest, 1976. február 9.)
21. † 1927.
Fényi Gyula (Kalocsa) csillagász, akadémikus (x Sopron, 1845. január 8.)
21. x 1927.
Madarász Tibor (Orosháza) jogász, egyetemi tanár († Budapest, 1991. június 25.)
21. † 1977.
Danczi Villebald József (Győr) bencés tanár, nyelvész (x Kürt, 1910. október 16.)
22. x 1902.
Palotás József (Bánffyhunyad) élelmiszervegyész († Budapest, 1965. június 26.)
22. † 1927.
Sipos Domokos (Dicsőszentmárton) költő, író, tisztviselő (x Dicsőszentmárton, 1892. augusztus 4.)
23. x 1877.
Vágó József (Nagyvárad) építészmérnök († Budapest, 1947. június 7.)
23. † 1927.
Hoitsy Pál (Budapest) politikus, publicista, csillagász (x Vatya, 1850. december 31.)
23. † 1977.
Jakkel Sándor (Jászapáti) kékfestő mester, a Népművészet Mestere (x Jászapáti, 1896. május 8.)
23. † 1977.
Vajthó László (Kecskemét) irodalomtörténész, műfordító, szerkesztő, pedagógus (x Nagymajtény, 1887. június 21.)
24. x 1877.
Hajnal Henrik (Vicsápapáti) ügyvéd, jogi író († Budapest, 1961. március 24.)
24. † 1952.
Láng Lajos (Budapest) jogtanácsos (x Ajnácskő, 1885. augusztus 16.)
25. x 1927.
Faust Miklós (Nagyberény) kertészmérnök († 1998. június)
25. † 1977.
Dzsida József (Budapest) bányamérnök, szakíró (x Gádor, 1884. szeptember 14.)
25. † 1977.
Reményi József (Budapest) szobrász, érem- és plakettművész (x Kassa, 1887. január 23.)
26. † 1952.
Blazovich Jákó Ferenc (Pannonhalma) bencés tanár, főkönyvtáros (x Répcesarud, 1886. április 29.)
26. † 1952.
Czógler Kálmán (Szeged) biológus, tanár (x Szeged, 1884. június 4.)
27. x 1852.
Bódogh János (Kecskemét) postafelügyelő, gyorsírástanár († Budapest, 1918. január 24.)
27. x 1902.
Magdics László (Budapest) atléta, gépészmérnök († Budapest, 1972. július 30.)
27. x 1902.
Soós István (Kisújszállás) vegyészmérnök, borász, mikrobiológus, egyetemi tanár († Budapest, 1959. május 1.)
27. x 1902.
Szabó Ferenc (Budapest) zeneszerző († Budapest, 1969. november 4.)
27. † 1977.
Erdélyi János (Budapest) mineralógus, egyetemi magántanár (x Balassagyarmat, 1905. december 29.)
28. x 1827.
Péterffy József (Baja) közgazdasági író († Budapest, 1888. január 20.)
28. x 1927.
Tardos-Krenner Viktor (Budapest) festő, drámaíró († Buda, 1866. augusztus 12.)
29. x 1802.
Kiss Bálint (Szentes) festő († Pest, 1868. január 27.)
29. x 1902.
Gál László (Alsókabol) költő, író, újságíró († Újvidék, 1975. július 13.)
29. x 1902.
Mihály László (Székelyudvarhely) költő, újságíró († Budapest, 1977. július 5.)
30. x 1852.
Horváth Jenő (Drégelypalánk) altábornagy, katonai író, akadémikus († Budapest, 1915. március 3.)
30. x 1877.
Boross Mihály (Kiscell) újságíró, író († 1944.)
30. x 1877.
Doby Géza Károly (Bécs) növénybiokémikus, enzimológus, egyetemi tanár, akadémikus († Budapest, 1968. április 16.)
30. † 1977.
Nyíri Tibor (Budapest) író, színpadi szerző (x Újfehértó, 1906. december 16.)
31. x 1877.
Jakabffy Zoltán (Budapest) építész († Budapest, 1945. március 7.)
31. x 1902.
Hajnal László (Békéscsaba) költő, író († Budapest, 1944.)
31. x 1902.
Kardos György (Szombathely) építész, egyetemi tanár († Budapest, 1953. február 24.)
31. † 1902.
Bartók Lajos (Budapest) költő, drámaíró, szerkesztő (x Erdőd, 1851. május 24.)
31. x 1927.
Ruttkai Éva (Budapest) színész († Budapest, 1986. szeptember 27.)
31. x 1927.
Vincze Edit (Budapest) történész († Budapest, 1980. szeptember 15.)

Összeállította: Németh László